BB-service og totalservice

BB Service

I Brabrand Boligforening har vi fastholdt den gamle tradition om at have vores egen håndværkerafdeling. Håndværkervirksomheden “BB Service” har ansat 17 medarbejdere inden for de tre områder; el, maler og tømrer. BB Service foretager service- og bygningsvedligeholdelse i alle boligforeningens afdelinger. Denne service indbefatter maler-, tømrer-, el- og murearbejder, samt renoveringsopgaver. 

BB Service er en håndværkervirksomhed på lige fod med andre håndværkervirksomheder. Det vil sige, at BB Service konkurrerer med andre, eksterne håndværkervirksomheder på både pris og kvalitet. BB Service står desuden for boligforeningens Totalservice, som yder akut-service uden for normal åbningstid. 

 

Totalservice

På hverdage inden for normal arbejdstid kan du få hjælp hos din serviceleder. Efter arbejdstid og i weekender og på helligdage tager Totalservice over. Men Totalservice er kun til akut hjælp. Som beboer kan man ringe hertil, hvis der uden for normal arbejdstid sker en pludselig skade i boligen, og skaden kræver øjeblikkelig udbedring. Det kan for eksempel være en vandskade, en smadret rude eller lignende.

Du skal være opmærksom på, at Totalservice er en dyr service. Du kan derfor ikke ringe, hvis skaden godt kan vente med at blive udbedret. Sådanne skader tager din serviceleder hånd om, og du skal i stedet kontakte ham i hans åbningstid. 


Du kan bruge Totalservice i forbindelse med:

 • Totalstoppet toiletafløb (betales af lejer, hvis det er selvforskyldt).
 • Manglende varme i vinterhalvåret.
 • Manglende varmt vand.
 • Vandskade.
 • Problemer med vandforsyningen.
 • Reparation efter indbrud.
 • Ituslåede ruder.
 • Skader ved brand, vand, storm og lignende.
 • Manglende strømforsyning i boligen.

 

Hvornår bør du ikke ringe til Totalservice?

Som udgangspunkt ringer man kun til Totalservice, hvis der er tale om et akut opstået problem, som man ikke selv kan klare, og som ikke kan vente, til servicelederen har åbent igen.

En uberettiget henvendelse til Totalservice medfører, at du selv kommer til at betale for den løste opgave. Et selvbetalt udkald koster som minimum 1.840 kr. Dette vil du blive gjort opmærksom på, når du taler med Totalservice. Hvis Totalservice på forhånd vurderer, at din henvendelse måske vil kræve selvbetaling, får du en SMS herom. Den skal du besvare og bekræfte, før Totalservice rykker ud. Dette er for at sikre, at du er informeret om en eventuel egenbetaling.

 

Her er nogle eksempler på, hvornår du selv kan komme til at betale:

 • Hvis en sikring er sprunget, og du ikke selv skifter den, men i stedet ringer til Totalservice for hjælp.
 • Hvis du er selvforskyldt i fejlen – for eksempel hvis bleer, engangsklude eller toiletpapir har stoppet toilet eller afløb.
 • Hvis fejlen skyldes din egen installation (opvaskemaskine, vaskemaskine, toilet, vandhane, fjernsyn, lamper o.l.). 
 • Hvis din køkkenvask stopper på en hverdagsaften.

 

Totalservice kan træffes på tlf:20202281

Som nævnt rykker Totalservice ud til henvendelser efter servicelederens åbningstid, hvilket er:

mandag - torsdag, efter kl. 15.30

Fredag efter kl. 12.00
samt hele weekenden.