Kollegium på Randersvej

Randersvej får nyt kollegium

Aarhus Kommune har valgt Brabrand Boligforening til at opføre 119 kollegielejligheder i nyt byggeri på Randersvej.

Tre boligforeninger har deltaget i Aarhus Kommunes minikonkurrence om et nyt ungdomsboligprojekt på Randersvej. Vinderen er Brabrand Boligforening med et projekt tegnet af CF Møller.

Som en del af projektet bliver der etableret flere grønne opholdsarealer bl.a. et stort gårdrum og en række grønne plantealtaner mod Randersvej. Kollegiet bidrager dermed også til den begrønning af Randersvej, som Aarhus Kommune ønsker at styrke.

I konkurrencen har der blandt andet været fokus på at sikre en lav husleje uden at give køb på en høj bo- og levekvalitet, og vinderprojektet fremhæves bl.a. for sin fine indpasning til kvarterets skala og arkitektur.

Sammen med CF Møller ser vi frem til at skabe et spændende og moderne kollegium med en særdeles attraktiv beliggenhed tæt ved byens to store uddannelsesinstitutioner.

Projektet er det første i en række nye byggerier, der i de kommende år skyder op, når området langs Randersvej fortættes. Ungdomsboligernes nærmeste nabo bliver et privat boligprojekt, og den kommende lokalplan bliver udarbejdet i samarbejde med den private byudvikler.

”Vi har netop budt 12.000 nye studerende velkommen til Aarhus, og der er pres på byens ungdomsboliger. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med kollegiet på Randersvej får sat endnu et ungdomsboligprojekt i søen, så vi kan sikre, at endnu flere unge har en billig bolig af høj kvalitet,”

Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø.