Søvangen

Skånsom renovering 

I dag har en stor del af etagebyggeriet fra 1950’erne brug for renovering. Der er begyndende nedslidning, og de færreste lever op til nutidens energikrav, boligbehov og drømme. I stedet for at gennemføre mange mindre delprojekter kan det betale sig at gennemføre en såkaldt helhedsrenovering, som samler alle projekter i en ombygning. Netop dette har man vedtaget at gøre i en af vores ældste afdelinger, Søvangen.

I Søvangen skal en helhedsrenovering sikre, at afdelingen bevarer sin smukke arkitektur og får tidssvarende standarder for boligbyggeri både ind- og udvendigt. Det betyder blandt andet, at lejlighederne i blokkene får nye vinduer og altaner samt ny ventilation. Blokkenes facader efterisoleres, og der kommer nye hoveddøre i opgangene. Der foretages udvendig renovering af kældervægge og af etageejendommenes fundament, ligesom tagene udskiftes og isoleres.

Afdelingens rækkehuse og fritliggende huse får ligeledes efterisoleret facader og sokkel, udskiftet vinduer og tage og oprettet sætningsskader i gulvene. Dertil kommer etablering af ny ventilation med genvinding.


Råderetsarbejder

I Søvangen er der forhandlet en aftale på plads med Landsbyggefonden, så beboerne kan vælge at lade kollektive råderetsarbejder indgå som en del af renoveringen. Det giver den enkelte beboer mulighed for tilvalg af nyt køkken og partielt nye gulve i lejlighederne og rækkehusene. Der vil således over de kommende år være en løbende indvendig renovering og forbedring af lejemålene i Søvangen.

 

 


Fælleshus, parkeringskælder og nye udearealer

En del af renoveringsplanen består i opførelsen af et stort fælleshus med festsale, mødelokale, køkken, hobbyværksteder, torv med loungeområde, atelier samt kontor- og driftsfaciliteter til afdelingens serviceleder og driftspersonale. Under fælleshuset etableres der parkeringskælder.

I renoveringens sidste fase vil afdelingens udearealer forskønnes. Der plantes blomster og træer, etableres nyttehaver, bygges bålhytte, laves rampeforløb ud mod Brabrand Skovvej og meget mere. 

 

Nye lejlighedstyper

I Søvangen bor der både børnefamilier, seniorer, singler og unge, og de stiller forskellige krav til deres bolig. Derfor er en del af renoveringsplanen en ændring af lejlighedsmix. Der bliver således sammenlagt lejligheder for at skabe større lejemål til børnefamilierne, der etableres helt nye ungdomsboliger til de studerende, og der skabes tilgængelighedsboliger til beboere 55+ i stueplan i etageejendommene.