Husets dagtilbud

I Generationernes Hus åbner et helt nyt dagtilbud med både vuggestue og børnehave. 

Daginstitutionen er en meget vigtig brik i Generationernes hus. Børnenes glæde og aktivitet er afgørende for det liv og den aktivitet, som skal være i huset. Der er derfor sat meget plads af, og der er mange faciliteter, som dagtilbuddet kommer til at benytte. 

Børneliv på flere etager

En del af daginstitutionen er placeret i stueplan, hvor grupperum og fællesrum er tæt knyttet til husets øvrige fællesarealer. Herudover vil børnene få adgang til en legeplads, som vil være åben for offentligheden uden for dagtilbuddets åbningstid. Men dagtilbuddet får adgang til langt mere. Det er tanken og visionen bag Generationernes Hus, at børnene skal have en central plads i huset. Derfor strækker dagtilbuddet sig over flere etager, hvor børnene får adgang til en lang række fællesfaciliteter. Her kan nævnes det pædagogiske akvarium, fælleskøkkener - også udenfor, forskellige værksteder til håndværk og billedkunst, multisal, sanserum, orangeri og et børnebibliotek. 

Opskrivning til dagtilbuddet

Pladsanvisningen til Generationernes Hus åbner cirka to måneder før, dagtilbuddet åbner. Derefter vil der løbende blive åbnet flere pladser i afdelingen i takt med behovet i anvisningsdistriktet. På nuværende tidspunkt forventes det, at de første pladser i den nye afdeling åbnes i efteråret 2020.

Når dagtilbudsafdelingen er fyldt vil der være ca. 150 børn delt op i ni børnegrupper. 

Opskrivningen til dagtilbuddet kan ske via kommunen. 

Hør dagtilbudsleder Kirsten Vestergaard fortælle om det nye dagtilbud i Generationernes Hus