Foyerområde

Ladens foyerområde er det første man møder, når man træder ind af døren. Her ses det tydeligt, at Laden oprindelig var en staldbygning.

Foyerområdet kan ikke lejes, men vil ofte bruges til beboeraktiviteter.

Lejer du en af salene skal du derfor være opmærksom på, at der kan være aktiviteter i foyerområdet ligesom du skal være forberedt på, at området bruges som gennemgang fra begge sale, det store køkken og Ladens værksteder.