REGLER FOR UDLEJNING

Regler for udlejning af Laden:

De enkelte sale og rum kan lejes ud på time-/dagsbasis til følgende aktiviteter:  

  • Beboeraktiviteter, hvor deltagerkredsen er afdelingens beboere.
  • Private fester /arrangementer, som beboere i afdelingen afholder.
  • Private fester/arrangementer, som ikke-beboere i afdelingen afholder.
  • Konferencer, foredrag mv. som eksterne arrangører afholder.
  • Lokaler klubber/foreninger, som bidrager til det sociale fællesskab i området, har karakter af almennyttige formål, fx lektiehjælp, bydelsmødre mv.

Køkkener

Det store industrikøkken kan kun anvendes ved booking af superbruger (se nedenfor). Det kan lånes til brug ved faste afdelingsaktiviteter initieret af afdelingsbestyrelsen, og det kan lejes af eksterne til konferencer etc.

Det mindre anretterkøkken kan anvendes uden krav om tilstedeværelse af superbrugere. 

 

Superbrugere

Superbrugere gennemgår et kursusforløb i hygiejne og anvendelse af de forskellige maskiner og redskaber. Salene kan lejes ud til private fester og andre arrangementer med adgang til industrikøkken, men så skal der betales for booking af superbruger til arrangement.

Pris for superbruger tilknyttet arrangement: 400 kr. pr. time.