Værksteder

I Laden er der tre værksteder som er i gang med at blive etableret, så de kan bruges til en række forskellige aktiviteter. I det ene værksted er der indkøbt symaskiner og der afholdes sy-kurser, i et andet værksted er der indrettet tegnekursus. 

Værkstederne er primært for beboerne i Toveshøj, som kan bruge faciliteterne gratis efter aftale med afdelingsbestyrelsen. 

Andre kan dog rette forespørgsel om at bruge værkstederne til beboeraktiviteter. Ønsker man at bruge dem til åbne arrangementer, skal man forvente at det koster penge at bruge værkstedsfaciliteterne. 

Henvendelser om brug af værkstederne kan rettes til afdelingsbestyrelsen i Toveshøj på mail: 

 

Praktisk information om brugen af værkstederne

Værksteder kan derfor kun anvendes af beboere og gæster ved deltagelse af en superbruger. 

Værkstederne kan anvendes af beboere uden beregning, men kun i forbindelse med aktiviteter, hvor en superbruger er til stede.

Værkstederne kan udlejes delvist på time- eller dagsbasis eller en fast kontrakt med et antal dage om ugen til undervisningsformål via eksterne aktører. Udlejning vil ske til markedslejen.