Booking

Booking

Booking sker ved henvendelse til Brabrand Boligforening på mail:

sambook@bbbo.dk

Her må dette gerne omsættes til en formmail, så vi får alle relevante informationer:

  • Navn
  • Adresse
  • Tlf. nr.
  • Mail

Beskriv arrangementet – er det en fest, et bryllup, foredrag el. lign.

Skriv antal personer, der deltager

Dato og tidspunkt (antal timer) fra kl. xx til xx – obs. ikke fra arrangementets start – lejen tæller for de timer man har en nøgle udleveret – altså også forberedelse inden arrangement.

Hvilken/hvilke sale, der ønskes lejet

Hvis det store køkken ønskes lejet med, skal det tilføjes i mailen.