Foreningslokaler

På 2. sal i Samlingshuset er der otte foreningslokaler, som kan lejes, men kun godkendte foreninger kan leje et lokale.

En forening kan blive godkendt, hvis den:

  • Har karakter af en almennyttig forening, en sportsforening, kortklub, strikkeklub eller en kulturel
    forening
  • Har en vedtægt og en formålsparagraf for foreningens virke
  • En bestyrelse, der er ansvarlig for foreningens aktivitet
  • 50 % af medlemmerne er beboere i afdeling 4 Gellerupparken.


Foreningerne godkendes af Samlingshusets styregruppe, der består af medlemmer fra afdelingsbestyrelsen samt repræsentanter fra Samlingshusets 2. sals husråd og Brabrand Boligforening.

Der kan søges to gange om årligt i maj og december. I ansøgningen skal stå: Hvor mange timer og dage i løbet af en uge, foreningen ønsker at benytte lokalet. Hensigten er, at opfylde alle foreningernes ønsker – hvis det ikke er muligt, så holdes et fordelingsmøde, hvor det aftales, hvor meget af det ønskede, der kan opfyldes.

I særlige tilfælde, godkendt af Samlingshusets styregruppe, kan kommercielle lejere lave enkeltbookninger af lokaler på Samlingshusets 2. sal

 

Plantegning: