Lille sal

Den lille sal kan rumme op til 50 personer og kan lejes med eller uden køkken. Salen indeholder både borde og stole - der er 50 stole i den lille sal.

OBS. Køkkenet i Samlingshuset kan kun lejes sammen med den store sal og IKKE den lille sal.

Salen udlånes gratis til:

  • Beboeraktiviteter, hvor deltagerkredsen udelukkende er afdelingens beboere.
  • Afd. 4´s beboermøder.

Salen udlejes på time-/dagsbasis til følgende aktiviteter:

  • Private fester/arrangementer, som beboere/foreninger i afdelingen holder.
  • Private fester/arrangementer, som ikke-beboere holder.
  • Konferencer/foredrag m.v., som foreninger eller kommercielle arrangører holder.