Lille sal

Den lille sal kan rumme op til 50 personer, men er passende til 35 siddende personer ved bord. Salen indeholder anretterkøkken.
Til salen hører både borde og stole til 50 personer. 

Salen udlånes gratis til:

  • Beboeraktiviteter, hvor deltagerkredsen udelukkende er afdelingens beboere.
  • Afd. 4, Gellerupparkens beboermøder.

Salen udlejes til følgende aktiviteter:

  • Private fester/arrangementer, som beboere/foreninger i afdelingen holder.
  • Private fester/arrangementer, som ikke-beboere holder.
  • Konferencer/foredrag m.v., som foreninger eller kommercielle arrangører holder.