Tilbud om tidlig genhusning

Tilbud om ”tidlig genhusning” for beboerne i nedrivningsblokkene

Ønsker du at blive i Gellerup eller Toveshøj kan kan blive genhuset allerede i år. 

Tilbuddet gælder fra 1. september 2021 og frem til de første opsigelser i nedrivningsblokkene udsendes. Disse opsigelser forventes udsendt ultimo 1. kvartal 2022.

Tilbuddet om tidlig genhusning gælder IKKE for de beboere, som ønsker at flytte andre steder hen, end i Gellerup eller Toveshøj. Tilbuddet gælder kun for de beboere, der bor i de 7 nedrivningsblokke.

Boligerne, du har mulighed for at få tilbudt, er de boliger, der står ledige og som har været tilbudt til ansøgere, der står på ventelisten. Boligerne tildeles efter først-til-mølle-princippet og der er ikke krav om, at du skal opfylde udlejningskriterierne om arbejde eller uddannelse.

Ønsker du en bolig i Toveshøj, er der krav om, at husstanden har en ren straffeattest.

Boligen du fraflytter, skal være i så god stand, at den kan udlejes tidsbegrænset. Det betyder, at forandringer i boligen kan godkendes, HVIS arbejderne er udført i fornuftig stand, og lejemålet vurderes at det kan udlejes. Standen af lejemålet vurderes af Brabrand Boligforening.

Bor du i et lejemål, der vurderes til IKKE at kunne udlejes tidsbegrænset, vil det IKKE være muligt at få tilbudt tidlig genhusning.

Hvis du som beboer ønsker, at regningen ved fraflytning bliver billigst mulig, skal du vente med at flytte til så kort tid før blokken skal rives ned.

Grunden hertil er, at Brabrand Boligforening ikke er forpligtet til at forsøge midlertidig udlejning af boligen. Derved har du som beboer, mulighed for at slippe for at istandsætte boligen. Der kan dog være forandringer, som du selv skal udbedre før fraflytning, eksempelvis fjernelse af tapet på lofter, skillevægge o.l.

Ved tidlig genhusning modtager du flyttehjælp. Det betyder, at du får betalt udgiften til flyttefirmaet – eller du kan få udbetalt et beløb, hvis du ønsker at flytte selv. Du kommer ikke til at betale dobbelt husleje.

Du kan få oplysninger om, hvilke boliger du har mulighed for at flytte til, hvis der stemmes JA til helhedsplanen. Oplysningerne får du ved sende en mail til genhusning@bbbo.dk.