Nye Facader

Facaderenovering
Bedre indeklima og mindre forbrug

Energirenoveringen af blokkene skal sikre et bedre indeklima, mindske varmeforbruget og reducere støjgener – særligt for dem, der bor ud mod trafikerede veje.

Det gøres ved, at gavle og facader efterisoleres, og ved at sætte nye døre og vinduer i samtlige boliger, hvilket også hjælper mod træk.

Derudover får blokken nyt tagpap. De eksisterende gangbroer bortskaffes og erstattes med byhusbånd i to etager. Altanværn i forbindelse med byhusbånd kan udskiftes og indgå i facadedesignet.

Eksisterende altanværn bevares i etagerne 1-7.

De nye facader får hver deres identitet. Her ses B4 med et strejf af guld. B7 har kobberfarvede vinduesrammer.