Video

Introduktion 
Kommunikationschef Tania Andersen fortæller indledende om helhedsplanen fase 1.

Indhold i helhedsplanen 
Den tidligere direktør i Brabrand Boligforening gennemgår hvad helhedsplanen indeholder.

Renovering og udearealer
Projektleder Marianne Stenberg gennemgår renoveringen og planerne for udearealerne. 

Genhusning
Genhusningskonsulent Hanne Bruun fortæller om permanet og midlertidig genhusning.

Økonomien
Administrationschef Susanne Witting gennemgår økonomien i helhedsplanen.