Midlertidig genhusning

Beboerne i de boliger som skal renoveres, skal genhuses midlertidigt.

Det betyder, at de skal bo et andet sted, mens boligen sættes i stand, hvorefter de kan flytte tilbage igen.

Inden genhusningen finder sted, vil du blive tilbudt en samtale med vores genhusningskonsulent Hanne Bruun. 

Til samtalen tales der om:
- Ønsker til genhusningsbolig –størrelse, beliggenhed.
- Vurdering af hjælp til nedpakning og flytning.
- Økonomisk kompensation ved selv at stå for flytningen.
- Hver beboer vil som udgangspunkt modtage ét tilbud om en midlertidig genhusningsbolig.


Om genhusningsboligen bliver en anden lejlighed i Gellerup -eller i nærområdet -eller det bliver i en pavillon-by er endnu ikke afklaret.

Der er også mulighed for, at du selv kan finde en genhusningsbolig.

Du skal forvente at være midlertidig genhuset i ca. 1 år.

Du vil modtage flyttehjælp i forbindelse med midlertidig genhusning.