Airbnb

Udlejning af lejemål gennem Airbnb

Mange danskere vælger i dag at leje en privat bolig gennem Airbnb i stedet for at bo på hotel ved ferie- og udlandsophold. Og tilsvarende har mange danskere fundet ud af, at det er en god idé at udleje (dele af) ens eget hjem til andre og på den måde tjene lidt ekstra. Men som beboer i en almen bolig er det ifølge loven faktisk ikke tilladt.

Det handler om, at man som beboer skal have skriftlig tilladelse til at leje hele eller dele af sit lejemål ud til andre fra ejeren af boligen – i det her tilfælde Brabrand Boligforening. Endvidere er man som lejer erstatningsansvarlig for evt. skader og uforsvarlig adfærd fra personer, man har givet adgang til lejemålet. Og det er simpelt hen ikke i praksis muligt at administrere for så korte perioder, som der vil være tale om ved udlejning via Airbnb.

Spørgsmålet er allerede blevet prøvet i retten, og dommen faldt ud til ejerens (udlejers) fordel. Ud over det lejeretlige spørgsmål handlede den sag også om, at de øvrige beboere i opgangen fandt det generende med støj og uro fra de hyppige besøg af fremmede Airbnb gæster.

 

Fremleje er muligt

Til gengæld kan man som lejer fremleje op til halvdelen af boligens beboelsesrum under visse forudsætninger, der bl.a. handler om antallet af personer, der bor i lejemålet, og lejebeløbets størrelse. Hvis man ønsker at fremleje en del af sit lejemål, skal man hente en ansøgning på aarhusbolig.dk, udfylde og returnere den til Brabrand Boligforening og afvente boligforeningens svar på ansøgningen.

Læs mere om reglerne for fremleje her.