Ungdomsboliger


Vores ungdomsboliger

Brabrand Boligforening har ungdomsboliger i flere afdelinger. I nogle afdelinger ligger ungdomsboligerne sammen med familieboligerne, i andre i en klynge for sig selv, og en enkelt afdeling, afd. 19 Bronzealder-vænget, består kun af ungdomsboliger.

Ungdomsboliger er et- eller toværelses boliger. Som enkelt person kan du søge begge typer, men vil altid komme efter par eller venner, der søger sammen. To personer kan ikke komme i betragtning til etværelses boliger.

Får man tildelt en bolig som par, vil begge parter skulle stå på lejekontrakten og dermed hæfte i fællesskab for lejemålet. Dvs. betaling af husleje, klager, evt. omkostninger ved fraflytning osv. Det er kun den ansøger, der står øverst på lejekontrakten, der får beboerfortrin, medmindre andet er aftalt med boligforeningen. Læs mere om beboerfortrin her. Hvis to personer søger sammen, er det nok, at kun den ene er studerende.

Ungdomsboliger udlejes til studerende på ungdomsuddannelse, videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse. Man skal være mellem 17 og 35 år på indflytningstidspunktet. Alle ungdomsboliger i Brabrand Boligforening udlejes gennem ungdomsboligaarhus.dk.

Du har ikke ret til at leje en ungdomsbolig hvis du studerer på aftenskole, kursus, højskole, Ph.-d.-forløb eller Lær-dansk

UngdomsboligAarhus er et samarbejde mellem Kollegiekontoret i Aarhus, boligforeningerne i Aarhus og hovedparten af byens selvejende kollegier. Samarbejdet gør, at du som ansøger kan søge alle relevante ungdomsboliger ét sted.

Det er UngdomsboligAarhus, der står for fordelingen af alle boligerne i samarbejdet. Dvs. at det kun er ansøgningsprocessen, der ligger hos UngdomsboligAarhus. Efter tildeling vil kontraktskrivning, nøgleudlevering, økonomi osv. foregå mellem dig som lejer og Brabrand Boligforening.

Klik her for at komme til UngdomsboligAarhus.dk  

 

Opsigelse

Man kan som lejer af en ungdomsbolig opsiges med tre måneders varsel i tilfælde, hvor

  • lejeren har fuldført eller afbrudt sin uddannelse,
  • lejeren ikke har afsluttet sin uddannelse senest et år efter udløbet af den normerede studietid for uddannelsen, eller
  • lejeren ikke opfylder de forudsætninger, som boligen er udlejet under.

 

Brabrand Boligforening vil mindst en gang årligt bede lejere af en ungdomsbolig om at dokumentere, at de stadig er studieaktive.

Her kan du hente blanketten, der skal bruges til dokumentation.