Husdyr

Det er beboerdemokratiet i den enkelte boligafdeling, som afgør, om man må holde husdyr og i givet fald hvilke og hvor mange. Hver enkelt boligafdeling kan desuden vedtage særregler om husdyr.

Uanset hvad der besluttes, skal den gældende lovgivning på området altid følges. Således står der i almenlejeloven § 81, stk. 1, nr. 8 og 10, at husdyr ikke må være til gene. Det kan være som følge af deres støj, lugt, fare- eller frygtfremkaldelse. Eksempelvis kan slanger og edderkopper skabe frygt hos øvrige beboere, og en undulat kan larme så meget, at det er generende for beboere i de tilstødende lejligheder. Det er derfor en god idé at tænke sig godt om, inden man anskaffer sig et dyr. Uanset størrelse og antal vil gentagne klager medføre, at dyret skal bortskaffes, eller husstanden må flytte, jf. almenlejeloven §90, stk. 1 og § 85, stk.1. 

Det er et krav, at du som dyreejer tegner de lovpligtige forsikringer.

Husdyr, som færdes i bebyggelsen, skal bære halsbånd forsynet med et skilt med ejerens navn og adresse. Hunde skal desuden til enhver tid føres i snor. Føres en hund i snor, skal denne være så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren.

Er der i afdelingen givet tilladelse til at holde husdyr, er det stadig påkrævet, at du som beboer ansøger om tilladelse til at holde husdyret. For alle husdyr gælder, at dyret ikke må opholde sig permanent i en bolig, før du som beboer har søgt om tilladelse til at holde husdyr. Tilladelsen kan udfyldes og sendes her eller hentes hos administrationen eller hos afdelingens serviceleder. Manglende ansøgning medfører, at det lejemål, husdyret opholder sig i, vil blive ophævet.

Ifølge Bekendtgørelse af lov om hunde er det desuden forbudt at besidde, sælge og avle specifikke hunderacer samt krydsninger, hvor en af racerne indgår. Det er hundens ejer, der skal bevise, at hunderacen ikke er en af de ulovlige eller en krydsning heraf, hvis der skulle opstå tvivl. Listen over forbudte hunderacer kan ses her: Bekendtgørelse af lov om hunde

For førerhund/servicehund gælder særskilte regler. Boligforeningen skal dog have besked herom. For at der kan gives tilladelse til førerhund/servicehund, kræver det, at hunden har fået den fornødne træning, og at dette - samt beboerens behov for at holde hunden - kan dokumenteres.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Ansøgning kan indsendes digitalt til Brabrand Boligforening via disse links. 

Ansøgningsblanket til at holde hund

Ansøgningsblanket til at holde kat 

 

Faktaboks:

  • Det er beboerdemokratiet i den enkelte boligafdeling, som afgør, om man må holde husdyr i boligafdelingen.
  • Hundens ejer skal sørge for, at hunden, fra den er otte uger gammel, er mærket og registreret.
  • Det er lovpligtigt at tegne en hundeforsikring, og det er ejeren, som har pligt til at tegne forsikringen.
  • Hundens ejer skal sørge for, at hunden, fra den er fire måneder gammel, bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver ejerens navn og adresse.