Vær opmærksom på dit indeklima

Efteråret har for alvor fået fat, og vinteren er på vej. Det er derfor tid til at skrue op for varmen. Samtidig er mange opmærksomme på at sænke forbruget blandt andet ved at sænke temperaturen. Men selvom der skal spares, er det vigtigt at være opmærksom på indeklimaet i boligen.

Her er nogle generelle råd, der kan hjælpe med at forbedre dit indeklima markant:

 

Luft ud 3 gange dagligt
Det er vigtigt at få luftet ud 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter med gennemtræk – specielt morgen og aften. Om vinteren bør det gøres kraftigt, men i kort tid, så vægge og bygningsdele ikke bliver kolde og skal opvarmes igen. Luk radiatorerne under udluftningen, så de ikke registrerer kulden og begynder at varme op. Ved udluftning fjerner du den dårlige luft og de fleste skadelige partikler.


Varm boligen op til 19-23 grader i fyringssæsonen

Luftfugtigheden holdes nede, hvis din bolig er ordentligt opvarmet. Alle rum skal varmes op, og alle radiatorer skal åbnes, så det ikke kun er én radiator, der banker løs. Sæt termostaterne på mellem tre og fire, så vil temperaturen være mellem 19 og 22 grader. Ved lav inde-temperatur bliver luftfugtigheden høj og medfører øget risiko for, at fugten sætter sig som vand. En fugtig bolig kræver mere energi at opvarme end en tør bolig, hvilket på den måde gør varmeregningen dyrere i sidste ende.  


Ingen tørring af vasketøj indendørs

Tør så vidt muligt tøjet udenfor. Tørring indendørs øger luftfugtigheden og giver dårligt indeklima. En maskine tøj afgiver ca. 5 liter vand/vanddamp, som sætter sig på væggene som kondens. Hvis vejret er dårligt, kan tørretumbler bruges.

 

Brug emhætten eller åbn vinduet, når du laver mad
Bagning, stegning og kogning er en af de største syndere til dårligt indeklima. Undgå den varme, fugtige luft i boligen ved at tænde emhætten, lige så snart du starter på madlavningen, og lad den stå tændt mindst 10 minutter efter endt madlavning.

 


Undgå eller nedsæt brugen af stearinlys
Tændte stearinlys kan skade lungerne. De afgiver flere partikler end en stærk trafikeret vej samt kvælstofdioxid og røggasser. Efter brug af stearinlys skal du lufte ud med gennemtræk i 5-10 minutter. Skift gerne stearinlysene ud med elektriske lys.


Undgå store møbler direkte op ad kolde ydervægge
Store møbler op ad de kolde ydervægge skaber kondens. Vælg i stedet en reol med åbne hylder eller sørg for minimum 10 cm afstand mellem væg og de ting, som opbevares i rummet. Så mindsker du risikoen for dannelse af skimmelsvamp.


Tjek udsugningen og ventilation
Sørg for, at emhætte og anden ventilation i huset fungerer optimalt. Er der ikke ordentligt aftræk, skal du kontakte servicecenteret.

 


Gør rent i boligen mindst en gang om ugen
De farlige partikler og kemikalier lægger sig i støvet. Ved almindelig bevægelse hvirvles støvet op og indåndes med risiko for at få allergi. Sørg for at fjerne al gammelt støv med en ugentlig rengøring og lav gerne en årlig hovedrengøring.


Hold døren lukket til badeværelse under og efter bad

Fugten fra badet trænger ud i resten af boligen, så sørg for at holde døren lukket under og efter et bad. Åbn vinduet eller tænd for ventilationen, indtil fugten er væk. Fjern overskydende vand fra vægge og gulv med en svaber.