Skræppebladet

Skræppebladet - i daglig tale ”Skræppen” - er Brabrand Boligforenings beboer- og foreningsmagasin. Siden 1970 er Skræppebladet udkommet 8-10 gange om året til beboere, medarbejdere og andre interesserede.

Skræppebladet har en lang og stolt tradition for at bringe store og små historier fra beboernes nærmiljø. Bladet har derudover til formål at formidle det arbejde, der foretages af frivillige og folkevalgte ude i afdelingerne.

Det særlige ved Skræppebladet er, at det er beboer-drevet. Redaktionen vælges på beboermøderne og suppleres af frivillige.

Redaktionens medlemmer er kun ansvarlige over for beboerne og er uafhængige af partipolitik. Bladet skriver blandt andet om:

  • boligpolitiske spørgsmål set fra et beboerperspektiv.
  • beboerhistorier og aktiviteter i lokalområdet.
  • information om klubarbejde og foreningsliv i Brabrand Boligforening.
  • information om lokalområdet til politikere og myndigheder i Aarhus.

I bladet er der desuden faste opslag fra hovedforeningen, ligesom bladet formidler informationer fra boligforeningens administration og ledelse og fra afdelingsbestyrelserne og afdelingernes driftspersonale.

Læs mere om Skræppebladet her. 

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/camera-photography-photographer-working-checking-concept_2910814.htm">Designed by Rawpixel.com</a>

Created by Rawpixel.com - Freepik.com

Har du en historie? 

Har du ideer til nye koncepter og historier, du synes, vi burde skrive om i Skræppebladet? Eller vil du gerne have råd og vejledning i at skrive, så du kan bidrage med historier eller stille op som skribent til Skræppebladets redaktion?

Du kan kontakte redaktionen på e-mail: redaktionen@skraeppebladet.dk

 

For øvrig kontakt: 

  • Blogredaktionen: blog@skraeppebladet.dk
  • Ansættelsesudvalg: job@skraeppebladet.dk
  • Abonnementsbestilling: abonnement@skraeppebladet.dk
  • Webmaster: webmaster@skraeppebladet.dk
  • Ansvarshavende redaktør: redaktoer@skraeppebladet.dk

 

Adresse

Skræppebladet bor i kontorfællesskabet Kollektivbyen.

Skræppebladet 
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78-3
8220 Brabrand 

Redaktionssekretæren har telefontid:
Tirsdage og torsdage 10-12 og kontortid onsdage 16-18.

Ring inden du kommer på tlf.: 42 95 63 18

Læs mere: https://skraeppebladet.dk/redaktionen/
Læs mere: https://skraeppebladet.dk