Inden du flytter ind

Overtagelse af boligen 

Når du flytter ind i en almen bolig, har du måske en forventning om, at boligen er lige til at flytte ind i. Medmindre boligen er nybygget, vil der have boet lejere før, og boligen vil bære præg af almindelig slitage, afhængig af bebyggelsens alder. Boligerne kan desuden fremtræde meget forskellige, afhængig af hvilket vedligeholdelsesniveau og hvilken vedligeholdelsesordning, der er valgt for afdelingen. Under de enkelte afdelingssider kan du se, hvilke vedligeholdelsesreglementer der er gældende i afdelingen.

Indflytningssyn

Som ny lejer af en af Brabrand Boligforenings boliger vil du inden indflytningsdatoen blive indkaldt til nøgleudlevering på datoen for din indflytning. Samtidig med udlevering af nøgler vil synsteamet sørge for, at du sammen med en synsmand kan gennemgå og foretage et indflytningssyn af den bolig, du har lejet.

Ved indflytningssynet vurderer synsmanden boligen og noterer, hvilken stand den er i. Alle punkter noteres i en indflytningsrapport, så du ikke kommer til at hæfte for dem ved din fraflytning. 

Skulle der mod forventning være fejl og mangler i boligen, vil disse blive udbedret hurtigst muligt.

Når indflytningsrapporten er færdiggjort, vil du modtage en elektronisk kopi af den sammen med en elektronisk fejl- og mangelliste. På fejl- og mangellisten skal du selv notere de eventuelle fejl og mangler, du måtte finde i din lejebolig. Linket er åbent i 14 dage efter nøgleudlevering. Når du er færdig med at notere fejl og mangler, eller de 14 dage er gået, skal du booke en tid hos din serviceleder. Han vil herefter komme og besigtige de fejl og mangler, du har noteret på listen.

Vi opbevarer indflytningsrapporten og fejl- og mangellisten, indtil du fraflytter din bolig. På den måde kan du være sikker på, at du ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler, der er opstået før din overtagelse af boligen.

Du vil også selv modtage en kopi af fejl- og mangellisten, og den vil samtidig være synlig på ”min side” her på hjemmesiden.  

Når du flytter, skal samtlige nøgler, du har fået udleveret, afleveres til den synsmand, der syner boligen ved fraflytning, eller til servicelederen senest på tidspunktet for fraflytningssynet.

Har du brug for ekstra nøgler, kan du bestille dem hos din serviceleder, og dem skal du selv betale for. Hvis du har mistet blot én af disse nøgler, vil låsen blive ændret på din regning.

Har du spørgsmål der vedrører dit indflyttersyn, nøgleudlevering eller indberetning af fejl og mangler, kan du sende en e-mail til synsafdelingen her 

 


Meld flytning

Husk at melde flytning til folkeregisteret i din kommune via borger.dk. Du skal også sørg for, at ændre adresse på AARHUSboligs venteliste, hvis du ønsker at få tilsendt boligtilbud.

 

Forsikringer

Hvis din bolig bliver skadet af fx brand, er det din egen indboforsikring, som skal dække udgifter til nyt indbo og til en midlertidig bolig (genhusning), mens skaderne udbedres. Det er derfor meget vigtigt, at du har eller tegner en indboforsikring, når du flytter ind.

Hvis du er i tvivl om, hvilken forsikring du skal tegne, så er der hjælp at hente. På www.forsikringsguiden.dk kan du sammensætte en forsikringspakke, der matcher netop dit behov, og sammenligne priser og vilkår mellem de forskellige udbydere.

 

Boligstøtte

Boligstøtte tilbydes gennem Udbetaling Danmark til lejere af helårsboliger. Husstandsindkomst, husleje, boligens størrelse og antal beboere i husstanden er de afgørende faktorer for, om boligstøtten kan bevilliges.

Borger.dk kan du læse mere om boligstøtte, beregne om du er berettiget til boligstøtte og sende en ansøgning.

Du skal være opmærksom på, at din boligstøtte kan ændres eller bortfalde hvis din husstands samlede indkomst ændres.

Indskudslån

Indskudslån er et lån, der tilbydes lejere i almene boliger, ældreboliger, plejeboliger og ungdomsboliger med eget køkken.

Lånet søges gennem Aarhus Kommune, som kan tilbyde et lån med særlig lav rente. Reglerne for indskudslån kan du læse her.

Er man ikke berettiget til indskudslån, kan kommunen vælge at tilbyde et kautionslån gennem et pengeinstitut.


For både indskudslån og kautionslån gælder det, at ansøgning om lån skal ske i tilknytning til indflytnings-tidspunktet og senest fire uger efter dato for indflytningen. Ansøgninger efter tidsfristen kommer ikke i betragtning.