Ny boligafdeling i Tranbjerg

Ny naboafdeling til Østergårdsparken og Tingskovparken

I Tranbjerg er der også flere familieboliger på vej. Brabrand Boligforening har igennem flere år ejet to matrikler, der ligger mellem Ingerslevtoften og Ingerslevvej, som er nabogrund til to af vores andre familieafdelinger; Østergårdsparken og Tingskovparken.

For at kunne opføre nye almene boliger, har det været nødvendigt at igangsætte en ny lokalplanlægning.

Ifølge den gældende lokalplan er den ene matrikel udlagt til dobbelthuse eller fritliggende huse. Det er dog ikke beskrevet, hvordan boligerne må opføres. Den anden matrikel er ikke udlagt til boliger i den nuværende lokalplan. Derfor arbejdes der nu på at få en ny lokalplan for de to matrikler med præcise rammer for bebyggelsen, så vi kan opføre almene boliger på begge.

Vi forventer, at den nye lokalplan gør det muligt at opføre tæt-lav bebyggelse som for eksempel rækkehuse eller dobbelthuse svarende til den nuværende bebyggelse i nærområdet.

Lokalplanen forventes udarbejdet frem mod efteråret 2024, hvorefter den sendes i offentlig høring med forventet politisk godkendelse i begyndelsen af 2025.

Efter vedtagelse af lokalplanen skal det nye byggeri tegnes, projekteres og opføres. Tidsplanen er fortsat usikker, men forventningen er som udgangspunkt, at byggeriet står færdigt i løbet af 2027.