Fremleje og boligbytte

Som lejer af en almen bolig har du har ret til at fremleje din bolig i op til to år, men kun hvis det er begrundet i midlertidige forhold. Det kan for eksempel være, hvis du bliver udstationeret jobmæssigt eller skal studere i udlandet i en periode. Det er et krav, at det samlede antal beboere ikke må overstige antallet af beboelsesrum, og at det midlertidige forhold kan dokumenteres. Hvis du fremlejer uden ansøgning og uden tilladelse fra Brabrand Boligforening, er der tale om ulovlig fremleje. I dette tilfælde kan du miste din bolig med omgående virkning.

For ungdomsboliger og +55-boliger gælder det at,  en ungdomsbolig kun må fremlejes til en anden studerende og en +55 bolig kun til en person, der er fyldt 55 år.

Når du fremlejer din bolig, skal du være særligt opmærksom på, at det stadig er dig, der har ansvaret for boligen. Du hæfter også selv for evt. misligholdelse og manglende betaling. Hvis du fremlejer uden ansøgning og uden tilladelse fra Brabrand Boligforening, er der tale om ulovlig fremleje. I dette tilfælde kan du miste din bolig med omgående virkning.

På Min side kan du finde en blanket til fremleje af hele boligen, og send den digitalt til boligforeningen. Eller du kan klikke her for at printe en blanket.

Delvis fremleje 

Du har som lejer ret til at udleje en del af din bolig. Det kaldes delvis fremleje. Vælger du at fremleje en del af din bolig, skal du være opmærksom på, at du højst må fremleje halvdelen af din bolig, og at der højst må bo samme antal personer i din bolig som antallet af beboelsesværelser.

Bor du for eksempel i en fireværelses bolig med din samlever, må I gerne fremleje to værelser til samlet to personer.   Hvis du bor alene i en fireværelses bolig, må du også fremleje to værelser, men til tre personer, såfremt de to er samlevende.

  1. Vær opmærksom på at det i tvivlstilfælde er dig, der bærer bevisbyrden, og at overskridelse af lovgivningen kan medføre, at lejemålet bliver ophævet.

På Min side kan du ansøge om delvis fremleje af din bolig, brug denne blanket. Eller klik her for at printe en blanket.

 

Boligbytte

Du har som lejer af en bolig ret til at bytte bolig med en anden lejer, såfremt du har været lejer af samme bolig i mere end tre år. Boligbyttere behøver ikke at komme fra samme boligorganisation, men begge boliger skal være lejeboliger, og antallet af personer, der tilflytter boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Ønsker du at bytte bolig, skal du derfor først finde en at bytte med. Herefter skal I sammen ansøge boligorganisationerne om tilladelse til at bytte.

Boligorganisationerne skal godkende den lejer, der overtager boligen, samt tjekke, at loven omkring boligbytte er overholdt.

Boligbytte foregår som almindelig fra- og indflytning. I fraflytters tilfælde vil boligen skulle fraflytningssynes, der skal afleveres nøgler til boligforeningen, der aflæses forbrug og laves flytteopgørelse. I indflytters tilfælde skal der betales nyt depositum og være nøgleudlevering, indflyttersyn osv. - præcis som hvis boligen var opnået via ventelisten.

Du kan på Min side ansøge om boligbytte, klik her.

 

Overdragelse af boligen til en anden 

Kun i ganske særlige situationer er det muligt at overdrage sin bolig. Det kan fx ske ved dødsfald, samlivsophør eller skilsmisse. Uanset hvilken årsag der ligger til grund for overdragelsen, skal årsagen og forholdet mellem parterne dokumenteres. Ved alle former for overdragelse gælder, at samtlige lejemålsforhold overdrages. Dvs. at depositum, lån, udlæg, råderet osv. tilfalder den blivende part.

For at søge om at overdrage boligen til en anden, skal du kontakte vores udlejningskontor.