Helhedsplan Gellerup Toveshøj

Beboerside om helhedsplanen

På Beboerside om Helhedsplanen kan du som beboer finde informationer om, hvad Helhedsplanen kommer til at betyde for dig og dit lejemål. Du kan også blive klogere på hvad planen kommer til at betyde for området,

Læs mere

Tidslinje over helhedsplanen

Her kan du læse om, hvad helhedsplanen for Gellerup Toveshøj har betydet indtil nu, og hvad der fremadrettet kommer til at ske frem til 2030, hvor området forventes omdannet.

Læs mere

Sports- og Kulturcampus

I 2021 står det nye Sports- og Kulturcampus færdigt. Huset bliver opført af Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune i tæt samspil med en række samarbejdspartnere.

Læs mere

Ny skole og fritidscenter

Som en vigtig brik i omdannelsen af bydelen, er det vedtaget at området 2025 kan byde velkommen til en helt ny skole. Skolen får plads til 1.000 børn.

Læs mere

Renoveringsprojekter

Her kan du læse om renovering af de første tre blokke i Gellerupparken og Toveshøj. Frem til 2030 vil de resterende blokke i området også blive renoveret.

Læs mere

Beboer- og sundhedshus

I Toveshøj ligger beboerhuset Tousgårdsladen, som er ved at blive ombygget og udvidet til et nyt beboer- og sundhedshus. Huset forventes færdigt i 2021.

Læs mere

Afsluttede projekter I Gellerup

Her kan du læse om nogle af de projekter i helhedsplanen, som allerede er afsluttede, heriblandt den nye bypark og bydelens nye kollegie.

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan

Her kan du læse mere om den boligsociale helhedsplan i Gellerup og Toveshøj.

Læs mere