Beboerantal pr. lejemål

Regler for hvor mange der må bo i en almen bolig

På indflytningstidspunktet må man som familie bo to personer pr. beboelsesrum. Dvs. to voksne eller en voksen og et barn i en etværelses, to voksne og to børn eller en voksen og tre børn i en toværelses, to voksne og fire børn eller en voksen og fem børn i en treværelses osv. Det er en forudsætning, at de to voksne er gift eller kærester. Ellers vil der være tale om delvis fremleje, og så er der andre regler.

Se reglerne for delvis fremleje her. 

Disse regler gælder kun på indflytningstidspunktet. Det er tilladt at få flere børn i en bolig, selvom den så i princippet bliver for lille. Dvs. at der i en etværelses kan flytte to voksne ind, og disse to voksne kan få et barn. Familien vil i det tilfælde være for mange til at flytte ind i en etværelses bolig, men de bliver ikke tvunget til at flytte ud. De kan blive boende, uanset hvor mange børn de får, så længe de er én familie.

I Aarhus Kommune sidder en kontrolafdeling, som bl.a. kontrollerer, om der bor for mange i en almen bolig, som det foreskrives i §52 a i Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Hvis Kontrolgruppen finder noget, der ikke stemmer overens med lovgivningen, kontakter de boligforeningen. Det er derefter boligforeningens opgave at kontakte lejeren med henblik på at få forholdene bragt i orden.

Da det er boligforeningens ansvar, at reglerne overholdes, kan boligforeningen i sidste ende være nødsaget til at ophæve lejemål, hvis lejer ikke overholder loven.

Er man som indflytter eller som beboer i tvivl om, hvor mange der må bo i en bolig, kan man kontakte vores udlejningsafdeling på telefon 89317171