Fordelene ved at bo alment

DU får personlig frihed og økonomisk tryghed – VI sørger for alt det praktiske.
I dag er det at bo alment et positivt tilvalg, der giver større frihed og mere tid til familie og fritidsinteresser, fordi du delvis slipper for at vedligeholde din bolig. Der er således både praktiske og økonomiske fordele ved at leje en almen bolig - og hvis du har lyst, kan du også få indflydelse på din egen og andres hverdag i boligafdelingen.

Økonomiske fordele

 • Du skal ikke låne millioner for at bo godt.
 • Du betaler kun for det, du får. Ingen tjener på det. Huslejen dækker hele din boligudgift - bortset fra dit forbrug.
 • Du får ingen ekstraudgifter, hvis toilettet fx går i stykker, eller taget bliver utæt.
 • Du kan – hvis du har behov for det – søge om boligstøtte og indskudslån hos kommunen.
 • Du slipper for ejendomsværdiskat og mister ikke penge,  hvis ejendomspriserne er faldet, når du vil flytte.

Med andre ord kan du få råd til oplevelser og andre prioriteringer i hverdagen.

Praktiske fordele

 • Du skal ikke vedligeholde bygninger, grønne områder, døre, vinduer, vandhaner, radiatorer og lignende.
 • Du har råderet, hvilket kort fortalt betyder, at du må lave indvendige forbedringer i din bolig efter aftale med  boligforeningen.
 • Du kan få økonomisk godtgørelse for udgifterne, når du flytter fra boligen, så længe forbedringerne vurderes at have øget din boligs brugsværdi.
 • Og så har du også mulighed for at bytte bolig med
  en anden beboer, hvis fx din livssituation eller behov ændrer sig.

Øvrige fordele

Almene boliger er en demokratisk måde at bo på. Hver enkelt boligafdeling er en selvstændig økonomisk enhed, og afdelingens økonomiske midler kan kun bruges af afdelingen selv. Som beboer i en almen boligforening har du derfor stor indflydelse på, hvordan du vil bo, og hvad der skal ske i din boligafdeling. Det kaldes beboerdemokrati.

Det betyder blandt andet, at du altid ved, hvad din husleje bruges til – også i forhold til vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer – og at du selv kan være med til at præge din boligafdeling og gøre den til et bedre sted at bo ved fx at afholde fællesaktiviteter.

De fleste boligafdelinger råder desuden over fælleslokaler og uderum, hvor du kan hygge dig med naboerne, og hvor I har mulighed for at arrangere aktiviteter. I nogle afdelinger er der også et lokale, du kan leje, hvis du skal holde fest eller lignende.


Alt i alt betyder det at bo alment, at du kan føle dig tryg. Det gælder i dit eget hjem, hvor du får gode rammer omkring din boligsituation, idet boligforeningen hjælper dig med at tage hånd om det nødvendige. Og det gælder udenfor hjemmet, hvor du har mulighed for at deltage i fællesskabet og det sociale liv i din boligafdeling.