Erhverv i privat lejemål

Har du som beboer en lille virksomhed eller brug for hjemmekontor, kan du i særlige tilfælde bruge en del af din bolig.

Reglerne for erhverv i almene lejemål er som følger:

Aktiviteterne i forbindelse med erhverv drevet fra et lejemål må ikke medføre væsentlige gener for de øvrige beboere som fx ekstra parkeringsproblemer, øget trafik på trapperne og forøget slid på ejendommen, og der må ikke opsættes reklamer i eller uden for ejendommen. Endelig skal boligen i det væsentligste anvendes som bolig.

 

Regler for erhverv i privat lejemål 

Som udgangspunkt må en beboer udelukkende anvende et boliglejemål til beboelse, jf. lov om leje af almene boliger § 79, og overtrædelse kan medføre ophævelse af lejemålet, jf. § 90, stk. 1, nr. 2.

  • 79. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke bruge det lejede til andet formål end aftalt. Stk. 2. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af det lejede eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand, jf. dog §§ 64 og 65.
  • 90. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:

1) Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jf. stk. 2.

2) Når det lejede benyttes til andet end aftalt, og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed.

Ønsker du at drive erhverv fra din bolig, og kan du stå inde for, at ovenstående kriterier er overholdt, skal du sende en skriftlig ansøgning til Udlejningen, hvori du beskriver hvilket erhverv, du vil drive, samt hvor meget af boligen, du vil benytte til formålet.

Er du ansat som kommunal dagplejer, tilsidesættes ovenstående regler.

Vil du vide om du har mulighed for at drive erhverv fra din bolig, kan du sende en e-mail til vores udlejningsafdeling her. 

Brabrand Boligforening Erhverv

I flere af Brabrand Boligforenings afdelinger er der erhvervslejemål. Disse udlejes gennem Brabrand Boligforening Erhverv.

Der er erhvervslejemål til forskellige formål. Fx er der Pizzaria i Søvangen, frisør i Skovgårdsparken, børnehave i Hans Brogesparken, og indkøb i Holmstrup.

Der er erhvervslejemål til opbevaring, til et lille firma, butik, fødevarevirksomhed eller noget helt andet.

Er du interesseret i at leje et af Brabrand Boligforening Erhvervs lejemål, kan du klikke og udfylde ansøgningsskema her.