Ansøg om råderet

Inden du indsender ansøgningen om råderetsarbejde, skal du sikre dig, at det ønskede arbejde er tilladt i henhold til din afdelings råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement. 

Har du spørgsmål, eller ønsker du at indsende flere bilag efter ansøgningen er sendt, kan du sende det på mail til raaderet@bbbo.dk.

Du skal forvente en behandlingstid på op til 8 uger.

Beskriv arbejdet så detaljeret som muligt.
For at kunne behandle din råderetsansøgning skal du vedhæfte bilag så som tegninger med mål, tilbud fra leverandør, tidplan m.v.