Generationernes Hus

Generationernes Hus er et socialt innovativt byggeprojekt, som er skabt i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Med inspiration fra andre lande har man med Generationernes Hus forsøgt at udvikle et helt nyt mindset omkring det at bringe de forskellige generationer sammen i én bygning: Børn, unge, ældre, handicappede og familier. I Generationernes Hus er disse ideer omsat til fysisk form; boliger og institutioner - men her i en helt ny blanding, hvor fællesfaciliteter på kryds og tværs initierer en helt ny måde at være borger i en bydel på. Huset

består af otte ”huse” med hver sit facadeudtryk. Generationernes Hus fremstår som sin helt egen by, med byhuse, torve, smøger og gader – som en lille kanalby på Aarhus Ø.

Generationerne mødes, der hvor det giver mening 

Generationernes Hus’s beliggenhed på Aarhus havn er helt unik. Den helt særlige beliggenhed i tæt tilknytning til kanalerne, vandet, vinden og bydelen, udnyttes til, at give stedet en helt unik karakter, der indbyder til anderledes aktiviteter, oplevelser og møder. Omkring huset er der plads til forskellige aktiviteter der kobler sig til husets indvendige fællesfaciliteter og på tre af husets tagflader etableres  taghaver med hvert deres tema. Alle beboere er i forbindelse med de nære fælles arealer, som danner en meningsfuld ramme for møder mellem generationerne. 

Fællesskab som drivkraft 

I Generationernes Hus har du som beboer og bruger mulighed for at være en aktiv medspiller i et større fællesskab. Huset tilbyder dig et væld af aktiviteter – det eneste, du skal gøre, er at tage del i dem. At møde mennesker i alle aldre og livssituationer og med forskellig formåen kan være med til at sætte ens eget liv i perspektiv netop ved at opdage, at der er mange måder at leve liv på. I samspillet mellem generationer i huset rokkes der ved fordomme. Derved er der mulighed for at lære at tage hensyn, knytte bånd og skabe relationer mennesker imellem.

Huset vil invitere naboer og besøgende indenfor. Målet er at skabe et lokalt miljø med samvær og nærvær. Generationernes Hus bliver et sted, hvor folk kan færdes og finde fællesskaber på tværs af huset.

Læs meget mere om Generationernes Hus her