Vedligeholdelse af boligen

A- og B-ordning

Alle, der bor til leje i en almen bolig, sparer op til vedligeholdelsen af deres bolig. Der er to forskellige måder at spare op på: en A-ordning og en B-ordning. Brabrand Boligforenings boligafdelinger bestemmer selv, hvilken ordning de ønsker at benytte.


A-ordning omfatter følgende:

Som beboer i en afdeling med A-ordning vedligeholder du selv den lejede bolig. Dvs. at udgifter til boligens indvendige vedligeholdelse afholdes af dig som lejer. Det kan fx være hvidtning, maling, tapetsering eller gulvbehandling. Når du som lejer fraflytter din bolig, vil boligforeningens synsteam foretage et fraflytningssyn. I den forbindelse udarbejdes en fraflytningsrapport med de istandsættelser, der skal udføres som normalistand-sættelse. Eventuel misligholdelse af lejemålet vil også fremgå af rapporten. En normalistandsættelse omfatter altid:

  • hvidtning eller maling af lofter og vægge.
  • maling eller tapetsering af vægge.
  • rengøring efter disse arbejder.

I Brabrand Boligforening har vi valgt at nedskrive beboerens udgift til normalistandsættelse med 1 % om måneden i den periode, en bolig er udlejet. Det betyder, at boligafdelingen efter otte år og fire måneder overtager den fulde udgift til normalistandsættelsen - dog ikke ved istandsættelse efter misligholdelse eller maling af træværk.

Som indflytter i en afdeling med A-ordning vil du flytte ind i en bolig, der er normalistandsat og uden mislighold.

 

B-ordning omfatter følgende:

Som beboer i en afdeling med B-ordning betaler beboerne i forbindelse med de månedlige lejebetalinger et beløb til en konto for indvendig vedligeholdelse – en såkaldt vedligeholdelseskonto. Når du som beboer ønsker at istandsætte boligen, kan du med hjælp fra afdelingens serviceleder få dækket udgifterne til istandsættelsen gennem vedligeholdelseskontoen.

Vedligeholdelseskontoen dækker udgifter til:

  • hvidtning eller maling af lofter og vægge.
  • maling eller tapetsering af vægge.
  • afhøvling og lakering af gulve.

Du kan enten selv stå for arbejdet eller hyre en professionel håndværker. Dog kan omkostninger til istandsættelsen aldrig overstige vedligeholdelseskontoens indestående beløb.

Alle istandsættelsesarbejder, der udføres over vedligeholdelseskontoen, skal ske ifølge afdelingens gældende vedligeholdelsesreglement.

Som indflytter i en afdeling med B-ordning vil du flytte ind i en bolig, som ikke er er istandsat. Skulle der være mislighold i boligen, vil dette blive udbedret i løbet af de første to uger af din lejeperiode.

 

Er du i tvivl, om du vedligeholder din bolig korrekt?

Bestil et vejledende syn på synsafdeling@bbbo.dk eller på telefon 89317171