Den boligsociale helhedsplan

Resultater og nye spor

Siden 2018 har der i afd. 4 Gellerupparken og afd. 5 Toveshøj været en boligsocial helhedsplan. Til sommer bygges der videre på de sidste fire års erfaringer med opstart af en helt ny boligsocial helhedsplan. Det boligsociale arbejde i Gellerupparken og Toveshøj hænger tæt sammen med de fysiske forandringer i området. Lige som med den fysiske helhedsplan er det målet med de boligsociale indsatser at løfte lokalområdet på en række sociale parametre som beskæftigelse, uddannelse, tryghed, deltagelse i samfundet samt børns og voksnes trivsel.

I den nuværende boligsociale helhedsplan, som løber fra 2018 til 2022, har der været et fokus på at få så mange lokale beboere i beskæftigelse og uddannelse som muligt. Dette er i høj grad lykkedes takket være et tæt samarbejde med Sociale forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, som har prioriteret fremskudte medarbejdere i området, som har indgået direkte i den boligsociale helhedsplan. I samarbejde med Brabrand Boligforenings boligsociale medarbejdere er der blevet udviklet jobdating arrangementer, hvor lokale beboere succesfuldt er blevet knyttet sammen med lokale virksomheder, der søger arbejdskraft. Ligeledes har der været stor succes med både håndholdte indsatser og gruppeforløb for netværk af beboere, der deler ønsker om fx at arbejde som Social- og sundhedsassistenter. Et tæt samarbejde med KVINFO har resulteret i et stort mentornetværk hvor lokale kvinder, der ønsker at komme tættere på arbejdsmarkedet, bliver knyttet sammen med en mentor, der kan støtte dem i at opnå deres mål.

I den boligsociale helhedsplan er der selvfølgelig også mange andre aktiviteter ud over beskæftigelse og uddannelse. Der er skabt et fællesskab af lokale fædre, som kaldes baba, og som indgår som en lokal del af et nationalt baba-netværk. Ligeledes er der bydelsmødre, brobygning til fritidsaktiviteter, lommepengejobs og fritidsjobs til områdets unge, iværksætteri i Square One,

kommunikation om området på Gellerup.nu, beboerrådgivning, foreningsunderstøttelse og Samvirket.

 

Nye spor

Til august udløber den nuværende boligsociale bevilling fra Landsbyggefonden, og en ny boligsocial helhedsplan bliver startet op. Denne gang fastholdes det nuværende fokus på beskæftigelse med øget fokus på at skabe beskæftigelse i områdets mange bygge- og renoveringsprojekter. Det kommer til at ske i samarbejde med egen iværksætterindsats og i et tæt partnerskab med de entreprenører, der har aktiviteter i Gellerupparken og Toveshøj.

Et nyt fokus for den boligsociale helhedsplan de kommende fire år bliver at få understøttet forenings- og beboeraktiviteter i de nye beboerhuse i afdelingerne, Samlingshuset og Laden. De nye fysiske rammer i beboerhusene giver enormt gode muligheder for, at beboere kan mødes og knytte nye relationer og blive en del af et større fællesskab. De boligsociale medarbejdere skal understøtte, at beboerne kan mødes om et fælles tredje, altså noget de kan have til fælles, og som kan danne omdrejningspunkt for at mødes om en aktivitet. Ligeledes skal det være lettere at drive en lokal forening, så mere af den frivillige tid, beboerne lægger i foreningerne, kan komme andre beboere og området til gavn.

En vigtig forudsætning, for at områdets kommende skole bliver en succes, bliver, at så mange af områdets børn som muligt får mulighed for at blive en del af skolen. For at det kan lykkes, skal børnenes sproglige kompetencer styrkes, så de kan bestå den kommunale sprogtest og få de bedste forudsætninger for læring og god skolegang. Derfor satser den nye boligsociale helhedsplan på at styrke både lokale indsatser for børns sproglige udvikling og den gode skolegang gennem solidt samarbejde mellem skoler og forældre.

Den boligsociale helhedsplan 2022-2026

Til august afsluttes den nuværende helhedsplan. Der er nu vedtaget en ny plan, som skal fortsætte i en fireårig periode. Den kommende plan bygger videre på den nuværende med mange af de samme prioriteringer og aktiviteter. Der vil dog være en væsentlig forskydning over mod at prioritere civilsamfundsaktiviteter – alt det vi kan gøre som beboere for at styrke området og fællesskaberne. Så frivillige forælder-aktiviteter, ungenetværk og alskens interessebårne aktiviteter, som kan udnytte de mange fine nye faciliteter og områdets lyst til at mødes.