Ny skole og fritidscenter

Aarhus byråd har i 2019 besluttet, at der skal bygges en ny skole og fritidscenter midt i Gellerupparken for børn og unge i lokalområdet. Den nye skole kommer til at indeholde en indskolings- og SFO-afdeling samt en afdeling for mellemtrin, udskoling og fritidscenter. I alt bliver der plads til knap 1000 elever på skolen.

Vigtig del af bydelsudvikling

Den nye skole og fritidscenter bliver en helt central del af udviklingen i området, hvor målet er at skabe en attraktiv bydel med en blandet beboersammensætning. Skolen skal bidrage til de positive forandringer sammen med opførelsen af nye boliger, rekreative områder og kultur- og sportsfaciliteter. Ambitionerne for skolen er tårnhøje. Der vil blive tale om en profilskole, hvor eleverne arbejder projektbaseret og med virkelighedsnære problemstillinger, og hvor innovation og aktiv læring er i centrum. Den pædagogiske profil skal appellere bredt, og elevernes udvikling skal ske gennem både hoved, hænder og hjerte. Lærere og pædagoger vil komme til at samarbejde på tværs om at inddrage bygninger, udearealer, beboere, lokale fællesskaber og lokalområdets erhvervsliv i at skabe spændende og nyskabende projekter og løsninger. Målet er, at alle skolens elever skal udvikle gåpåmod og dermed få de bedst mulige forudsætninger for at klare sig godt i livet.

Klare værdier
Den nye skole bygger på fem grundlæggende værdier, som skal definere alt, hvad skolen står for. Skolen bliver et ambitiøst klimaprojekt med en bæredygtig profil. Dørene åbnes for elever, forældre og lærere i
august 2025.

Læs mere om den nye skole i denne folder

Filer du kan downloade