Beboerklager

Indgivelse af beboerklage 

Skulle det ske, at du som beboer får problemer med en anden beboers adfærd, kan de fleste småproblemer løses ved at tale sammen om det, selvom det kan være svært. 

For at man ikke kommer til at optrappe et lille problem til en evt. konflikt, er der et par gode huskeråd:

  • Hold dig til sagen.
  • Vær saglig – tal altid om adfærd og ikke om personlighed.
  • Fortæl om den følelse, adfærden giver dig, uden at virke anklagende. (brug ”jeg føler” i stedet for ”du gør”).
  • Hæv ikke stemmen.

Lykkes det ikke at løse problemet med samtale, har du som beboer mulighed for at indbringe en klage for Brabrand Boligforening.

Såfremt boligforeningen er enig i, at klagens indhold er en overtrædelse af ordensreglement, vedligeholdelsesreglement eller god skik og orden, vil vi sende en påmindelse til beboeren, om at ændre den generende adfærd.

Når du som beboer sender en klage, skal du huske, at årsagen til klagen skal kunne begrundes i adfærd og skal vedrøre et forhold, der er generende eller utrygskabende for dig eller personer i din husstand.

Boligforeningen kan i visse tilfælde af uoverensstemmelser mellem beboere vurdere, at konflikten muligvis kan løses ved et mæglingsmøde Det kan også være, at overtrædelsen er af en sådan karakter, at den skal løses med hjælp fra Beboerklagenævnet. I sådanne tilfælde vil parterne blive indkaldt, og det er derfor vigtigt, at du kan stå ved det, der står skrevet i klagen. Er der vidner eller bevismateriale i form af billeder, videooptagelse eller lignende, vil boligforeningen gerne vide det så tidligt i klageforløbet som muligt.

Du kan indsende en klage her.

Læs mere om hvordan vi passer på dine oplysninger i forbindelse med klagesager.

 

Beboerklagenævnet – ved klager

I yderste konsekvens kan mange eller meget alvorlige klager - ofte fra flere beboere - føre til, at boligforeningen sender klagerne til afgørelse i Beboerklagenævnet.

I de tilfælde hvor Beboerklagenævnet giver medhold til de beboere, der har klaget, har Beboerklagenævnet mulighed for at gøre følgende:

  • Advare om, at gentagne overtrædelser kan medføre indgriben.
  • Gøre lejemålet betinget, hvilket vil sige, at en ny berettiget klage inden for en af Beboerklagenævnet fastlagt tidsfrist kan medføre, at lejeforholdet bliver ophævet eller opsagt.
  • Beslutte, at sagen skal videresendes til boligretten.