Huskeliste til flytning

Huskeliste ved flytning

Når du flytter til en ny adresse, er der mange ting at holde styr på. Her finder du en huskeliste, som kan hjælpe dig ved din flytning.

 

Huskelisten

Anmeld flytning til Folkeregister i tilflytterkommune senest 5 dage efter flytning

Så frem du har tilmeldt dig et andet El- og forsyningsselskab end det der er tilknyttet afdelingen, skal du senest 3 hverdage dage før fraflytning meddele dem om adresse ændringen.

Ansøg om boligstøtte, hvis du flytter til lejebolig - Læs mere på borger.dk

 

Opdater din adresse hos:

- Arbejdsgiver

- Bank, konto- og medlemskort

- Teleselskaber

- Forsikringsselskab – ændrede forhold kan påvirke din police/præmie

- Skoler/daginstitutioner

- Læge/speciallæge/tandlæge/dyrlæge

- El leverandør - hvis du selv har tilmeldt dig en andet selskab

- Hunde-/katte-registeret

- Redningskorps

- Klubber og fritidsaktiviteter

- Abonnementer på aviser/blade

- Blodbanken

 

HUSK

Nogle virksomheder og offentlige instanser får automatisk besked om din nye adresse, når du har anmeldt din flytning til Folkeregisteret. Læs om hvem der får automatisk får besked på Borger.dk

Men de overfor stående skal du som udgangspunkt selv informere om adresseændring.