Vi skal levere god service

God og effektiv service styrker relationen til beboerne

I en boligforening, der er så stor og har så mange forskellige afdelinger som Brabrand Boligforening, er det nødvendigt med et effektivt drifts- og serviceteam. Boligforeningen har derfor godt og vel 80 drifts- og servicemedarbejdere ansat, som er fordelt på 9 servicecentre og BB Service, der er vores egen håndværkerafdeling.

Drifts- og serviceteamets fornemmeste opgave er at levere en god og hurtig service til beboerne – både inde i boligerne, når der opstår problemer af håndværksmæssig karakter, og på bygninger og udendørsarealer.

God service kræver effektiv opgavestyring

For at kunne håndtere de mange forskelligartede driftsopgaver så effektivt som muligt styres de via et opgavestyringssystem, som skaber overblik over typer og mængde af opgaver på tværs af boligforeningens mange afdelinger. Systemet gør blandt andet, at driftsorganisationen får et godt billede af opgavefordelingen og på den måde bedre kan planlægge hen over året og dermed forsøge at undgå spidsbelastningsperioder. Opgavestyringssystemet bevarer samtidig historikken på hvert enkelte lejemål, hvilket giver medarbejderne overblik over, hvad det er for en type beboeropgaver, de oftest rykker ud til.

Serviceaftaler forpligter

I alle afdelinger er der lavet en serviceaftale mellem driftsorganisationen og afdelingsbestyrelsen, så beboerne ved, at de får den service, de betaler for. Her er det nøje aftalt, hvilke opgaver driften skal løse i den enkelte afdeling i forhold til udeområderne – fx hvor ofte græsset skal slås, hvor højt det må være, samt hvor ofte hæk og buske skal klippes og beskæres.

På den måde bliver serviceaftalerne målrettet den enkelte afdelings behov, for der kan være stor forskel på behovet på et kollegium med 350 ungdomsboliger, en afdeling med 28 seniorboliger, en lille afdeling med rækkehuse på landet og en stor afdeling med mere end 600 lejligheder i Aarhus. 

Opdeling i grønt og blåt team

I nogle afdelinger har vi derudover lavet en opdeling
mellem grønne og blå opgaver og fordelt medarbejderne på tilsvarende grønne og blå teams, så den enkelte medarbejder får en mere struktureret arbejdsdag.

Grønne opgaver defineres som alt, hvad der relaterer sig til udearealer og grønne områder, mens blå opgaver er opgaver inde hos beboerne, fx stoppede toiletter og udskiftning af vandlåse, samt fokus på bygningernes udvendige vedligehold.

Bæredygtighed på driftsområdet

På driftsområdet er der meget at hente i forhold til bæredygtighed, især på miljøområdet.

Vi er således begyndt at kigge på vores maskinpark og indkøbe flere eldrevne maskiner. Efter planen vil vi blandt andet sætte robotplæneklippere – både eldrevne og solcelledrevne – ind i afdelingerne. Det vil både være godt for miljøet og for boligforeningens og afdelingernes økonomi. På det grønne område tilstræber vi at blive helt sprøjte- og kemikaliefri i hele boligforeningen, og vi er meget tæt på at være i mål allerede ultimo 2020.