Restance og udsættelse

Det er dit eget ansvar at betale din husleje rettidigt til Brabrand Boligforening. Vi giver ikke henstand med huslejen, men kontakter du os, oplyser vi gerne omkring vores rykkerprocedure.

Forfaldsdatoen er den første hverdag i måneden, og huslejen skal være betalt den dag. Ofte går der to eller tre dage fra du indbetaler, til vi kan se pengene.  Hvis huslejen ikke er modtaget, sender vi som en service omkring den tredje i måneden en påmindelse via e-mail ud til de beboere, der har accepteret e-mailkommunikation

Såfremt du ikke betaler din husleje til tiden, sender vi dig en rykker med posten og til e-boks, hvis du har givet samtykke hertil (påkrav) og pålægger dig et gebyr på 287 kr. (sats 2021) på næste måneds husleje. Betaler du senest 14 dage efter, at du har modtaget denne rykker, vil sagen blive afsluttet, og du kan blive boende i dit lejemål.

Har du ikke har betalt inden ovennævnte frist, sender vi dig en ophævelse af lejemålet. Har du accepteret e-mailkommunikation, sender vi ophævelsen på e-mail, og ellers sender vi den med almindeligt brev med afleveringsattest, så vi er sikre på, at brevet kommer frem.

I ophævelsesskrivelsen får du en frist på 5 dage til at fraflytte boligen. Der bliver lagt et administrationsgebyr på din restance ved fremsendelse af ophævelsesskrivelsen. Administrationsgebyrets størrelse afhænger af størrelsen på din restance, jf. nedenstående skema. Betaler du, inden du modtager ophævelsen, afsluttes sagen, og du kan blive boende i lejemålet. Betaler du efter modtagelsen af ophævelsesskrivelsen, skal du som udgangspunkt fraflytte lejemålet. Du kan kontakte administrationen og få svar på, om det er muligt for dig at blive boende i lejemålet på trods af den forsinkede betaling.

Hvis du ikke er fraflyttet eller har betalt restance plus administrationsgebyret, når de 5 dage er gået, sender vi sagen til Fogedretten uden yderligere varsel og pålægger dig et gebyr på 700,00 kr. (til Fogedretten).

Fogedretten indkalder både dig og os til endelig udsættelse. De indkalder både via E-boks og ved en telefonisk forkyndelse.

Hvis du skal udsættes af din bolig, tilkalder vi flyttefirma og låsesmed. Der løber mange omkostninger på, og de vil blive pålagt din flytteopgørelse.

Vælger du at flytte før den endelige udsættelse, så husk at aflevere dine nøgler hos din serviceleder for at undgå betaling til flyttefirma og låsesmed. Udgiften til låsesmed og flyttefirma er henholdsvis 650 kr. og 1.250  kr. + moms og vil skulle betales, hvis sagen tilbagekaldes i Fogedretten senere end 24 timer før udsættelsen.

Hvis udsættelsen gennemføres, bliver alt indbo smidt ud, medmindre det har en værdi på over 5.000 kr. Regningen for bortskaffelse af indbo pålægges din flytteregning.

Du er velkommen til at kontakte Boligforeningen og høre om mulighed for at blive i boligen. Vi kan udover betaling af restancen samt diverse gebyrer og evt. næste måneds husleje, stille krav om, at evt. mislighold af din bolig skal udbedres.

Gode råd:

  • Tjek forfaldsdato – det er dit ansvar at få betalt til tiden.
  • Tilmeld din regning til PBS – og sørg for at have dækning på kontoen.
  • Hold øje med post, e-mail og E-boks.
  • Søg råd og vejledning hos Brabrand Boligforenings økonomiske rådgiver, kontaktoplysninger finder du i boksen nedenfor.

 

Økonomisk rådgivninger

Rikke Foldager Hejn
Telefon: 89 31 71 27
Mobil: 30 80 08 04
Mail: rihe@bbbo.dk 

Træffetid:
Man - ons 08:00-14:00
Tors 08:00-15:00
Fre 08:00-13:00