Vores tanker om bæredygtighed

Boligforening med bredspektret tilgang til bæredygtighed

I Brabrand Boligforening er bæredygtighed et meget vigtigt fokusområde, uanset om der er tale om renoveringsprojekter eller nybyggeri. Vi arbejder med en bredspekret tilgang til bæredygtighed, hvor vi fokuserer på både social, energimæssig, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. De forskellige typer af bæredygtighed kommer til udtryk på mange forskellige måder i vores arbejde.

Fokus på social bæredygtighed
Hvad angår den sociale bæredygtighed, er den et helt overordnet vilkår for alle vores byggerier og hele vores eksistensgrundlag som almen boligforening. Vi bidrager i høj grad til at skabe en blandet by og en større social balance ved at bygge boliger, som alle har råd til, og vi ønsker med vores byggerier at skabe inspirerende rammer for gode fællesskaber.

Allertydeligst ses dette i vores arbejde med helhedsplanerne for Gellerup og Toveshøj, hvor hele grundtanken er at skabe en attraktiv bydel med en blandet beboersammensætning, et sikkert og trygt nærmiljø, et rigt byliv og en varieret arkitektur. Også i arbejdet med et af vores nyeste byggerier, AARHUS Kollegiet, er der lagt stor vægt på at tænke fællesskab ind i byggeriet på nytænkende og anderledes måder.

Generationernes Hus på Aarhus Ø er endnu et eksempel på et socialt bæredygtigt byggeri – endda af den mere unikke slags. Her er hele konceptet bygget op omkring samvær og fællesskab mellem generationer og mellem mennesker i forskellige livssituationer, hvilket kommer til udtryk både

i husets boformer – bofællesskab og naboskab – og i de mange fællesrum, som giver mulighed for at dyrke mange slags fællesskaber på tværs af huset.

Energirigtigt og innovativt byggeri
Ser man på vores bidrag til den energi- og miljømæssige bæredygtighed, har vi allerede en stærk og markant profil indenfor energirigtigt byggeri. Her kan blandt andet nævnes Havnehusene på Aarhus Ø, hvor visionen har været at vise, hvad det almene boligbyggeri kan frembringe, når det er bedst. Byggeriet har en gennemført miljømæssig profil, hvor vi har bygget efter fremtidens energikrav.


Renovering med genbrug
Et andet eksempel er Skovgårdsparken, som for nogle år siden gennemgik en større renovering. Her blev der tænkt meget i energi- og miljømæssig bæredygtighed, og der er blandt andet anvendt papiruld i facaderne og genbrug af vinduesglas til isolering. Der er endvidere etableret solceller, solfangere og varmepumper med jordvarme. Renoveringen af Skovgårdsparken er et rigtig godt eksempel på gevinsten ved at tænke bæredygtigt. Den samlede boligudgift er her holdt neutral som følge af renoveringen, da stigningen i husleje opvejes af besparelser på vand, varme og el.


Fremadrettet vil vi arbejde endnu mere med bæredygtighed og fokusere på holdbare løsninger og kvalitet, både når vi bygger nyt og renoverer. Vi skal turde arbejde med nye teknologier og innovation og være afsøgende og udfordrende i måden, vi bygger boliger på, så de i endnu højere grad tager hensyn til miljø, klima og det gode fællesskab mellem mennesker.

Generationernes Hus på Aarhus Ø.