Vinder udpeget til renovering og kvartersdannelse i Toveshøj

MT Højgaard A/S er, sammen med underrådgiverne Kjaer & Richter A/S som arkitekter og MTH Design og Engineering som ingeniører, valgt til at stå i spidsen for etableringen af nyt kvarter i Toveshøj.

Pressemeddelelse

Vinder udpeget til renovering og kvartersdannelse i Toveshøj

MT Højgaard A/S er, sammen med underrådgiverne Kjaer & Richter A/S som arkitekter og MTH Design og Engineering som ingeniører, valgt til at stå i spidsen for etableringen af nyt kvarter i Toveshøj. Opgaven omfatter renovering af de eksisterende boliger og udvikling af byggeretter til nybyggeri.

Brabrand Boligforening tager med valget af totalentreprenør endnu et vigtigt skridt i retning af at gøre Gellerup - Toveshøj området til en attraktiv bydel med spændende boliger i forskellige kvarterer, hvor familier og singler kan leve et godt liv i en variation af boligtyper. Det nye kvarter får plads til nye boligformer, butikker og cafeer.

Totalentreprisen omfatter projektering og renovering af boligblok A17 på Edwin Rahrs Vej 18-26 i Toveshøj, samt udbud af byggeretter med mulighed for udvikling af projekt. Bedømmelsesudvalget roser vinderforslaget for de arkitektoniske løsninger – både æstetisk og formmæssigt.

”Projektet viser et overbevisende bud på, hvordan man kan skabe ét samlet kvarter i den vestlige del af Toveshøj, der ligger ud til Bazarpladsen,” siger Keld Laursen, direktør i Brabrand Boligforening og medlem af bedømmelsesudvalget.  

Renovering med byhusbånd

Renoveringen af blokken vil skabe et bånd af nye toetagers byhuse i de to nederste etager af den eksisterende blok. Bl.a. fremhæves trappe-gennemgangsrummet som en god løsning, der sikrer gode dagslysforhold og en venlig og tryg modtagelse for beboerne. Se visualisering 3.

De stringente lange lineære vej- og stirum, samt de grønne parkrum i stor skala bliver desuden opløst og erstattet af flader og uderum til forskellige typer af ophold og aktiviteter.

Kommende nybyggeri

Totalentreprenøren skal stå for det forberedende arbejde med at udbyde byggeretter til to byggefelter. Til det ene byggefelt, der ligger imellem A17 og naboblokken A18, er foreslået en boligbebyggelse med 3 U-formede bygningskroppe, der vil skabe opholds og bevægelsesrum. De nye bygninger kommer til at give nye bo-former, hvor der er plads til alle aldersgrupper. Se visualisering 2.

Det andet byggefelt ligger langs Edwin Rahrs Vej, hvor vinderforslaget foreslår en såkaldt facadebebyggelse, der vil give et godt uderum mellem A17 og den nye bebyggelse. Med en lav 3-4 etagers randbebyggelse og 3 U-formede bebyggelser mellem blokkene skabes en ny helhed, der vil være med til at skabe et nyt kvarter med gadeliv.

Med en lav 3-4 etagers randbebyggelse og de 3 U-formede bebyggelser mellem blokkene foreslår vinderprojektet, at der skabes en ny helhed, hvor det er udearealerne og mellemrummene, der sammen med boligernes facader, bliver det tydelige i det nye boligområde.

Mulighed for butikker og caféer

Den vestvendte randbebyggelse mod Bazarpladsen vil have gode muligheder for at understøtte små butikker eller cafeer i stueetagen, som igen vil bidrage til at understøtte det byliv, der ønskes på Bazarpladsen. Se visualisering 1.

Den nye bydel begynder i 2018 at tegne sig med flere markante projekter. Overfor A17 vil Aarhus Kommunes nye administrationsbygning til Teknik og Miljø forvaltningen med plads til 1000 ansatte stå færdigt inden for et år. I januar er arbejdet på et nyt kollegium med 352 ungdomsboliger igangsat. Sport og Kultur campus med bl.a. verdensbad, bevægelseshus, bibliotek og beboerhus bliver løbende færdig i løbet af de næste år. Allerede i år kan beboere i Gellerupparken og Toveshøj glæde sig over en ny bypark på størrelse med 27 fodboldbaner.

Brabrand Boligforening forventer at indgå kontrakt med vinderteamet omkring 1. maj.  

Yderligere kontakt:

Brabrand Boligforening, Svend Erik Johansen – 23622880.

MTH – Projektchef Thomas Broe Iversen – 22701382 / Sektionsdirektør Peter Rantil Smith – 23295989.

 

Fakta om bedømmelsesudvalget

Bedømmelsesudvalget bestod af repræsentanter fra Foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening, Afdeling 5 i Brabrand Boligforening, direktionen i Brabrand Boligforening samt to eksterne arkitekt fagdommere.

Bygherrerådgiver har i forløbet været Pluskontoret A/S Arkitekter og Rambøll.

Ved bedømmelsen vægtedes arkitektonisk og funktionsmæssig værdi samt tilbudt kvalitet med 45%, totalentreprisesum og byggeretspris med 30%, organisation og beboersamarbejde med 15 % samt bygge og udviklingsproces med 10%.