Skovgårdsparken


Energirenovering 

Skovgårdsparken er en af de ældste afdelinger i Brabrand Boligforening, og i løbet af de seneste år har 256 af afdelingens 432 lejligheder gennemgået en omfattende energirenovering.

Udendørs er der blandt andet sket udskiftning af tag, efterisolering af facadebrystninger samt udskiftning til lukkede altaner. Indvendigt er de tekniske installationer udskiftet, ligesom der er etableret ventilation i alle lejligheder. 

På udearealerne er der skabt et spændende landskab med grønne, parklignende forhold, hvor beboerne har gode opholdsarealer med muligheder for aktivitet, leg og bevægelse.

Der er en række bæredygtige tiltag i renoveringen såsom papiruld i facaderne, genbrug af vinduesglas til isolering, et solfangerprojekt, etablering af solceller og jordvarme og genbrug af spildevand samt vandopsamling.

Det er den første renovering af denne type i Danmark og det største jordvarmeanlæg med energibrønde til dato.

Den energibesparende renovering af Skovgårdsparken gør, at huslejen kun er steget minimalt, da store energibesparelser betyder, at renoveringen på sigt vil tjene sig selv hjem. Den omfattende energirenovering har betydet, at Skovgårdsparken har reduceret energiforbruget med 90 procent. 

Afdelingen har også ”Højhuset”, en otte-etagers blok med 120 lejligheder på Astridsvej 7. Den står i sin originale form fra 1967, og det bliver for øjeblikket undersøgt, hvad den mest hensigtsmæssige løsning er for denne blok.