Beboer- og sundhedshus Tousgårdsladen

Ombygning og udvidelse
Oprindeligt var tanken at opføre et nyt beboer- og sundhedshus i Toveshøj. Imidlertid var der kræfter i afdelingens bestyrelse, som foreslog at renovere og udvide det gamle og eksisterende beboerhus, Tousgårdsladen.

Der blev iværksat en undersøgelse af projektet, som mundede ud i en realisering af et nyt beboer- og sundhedshus i og omkring de gamle rammer. Huset kommer til at rumme forskellige områder som fx værksteder, sale og kontor- og sundhedsfaciliteter. De omkringliggende udearealer bliver renoveret og forbundet med den nye bypark.

 

Omdrejningspunktet for udformningen af det nye beboerhus er en bevaring og tydeliggørelse af den kulturhistoriske fortælling om dengang, hvor Tousgården var det største landbrug på egnen. Mange elementer fra den eksisterende bygning og arealet omkring den vil blive bevaret og genanvendt for at bevare sporene fra Tousgårdens oprindelige funktion. Fx vil tømmerkonstruktionen blive fremhævet, og i gårdrummet vil både pigstensbelægningen og vandpumpen indgå i det nye hus.

Tilbygningerne til Laden udføres i en arkitektur, der bygger videre på fortællingen om Tousgårdsladen.

 

Fakta
Bygherre: Brabrand Boligforening, vinderteamet  er endnu ikke afklaret.
Opstart: 2019, forventet afsluttet sommeren 2020.