FAS og Fritid

Fritidsforeningen er en selvstændig forening under Brabrand Boligforening.

Foreningens formål er:

  • At fremme fritidsaktiviteter for beboere i Brabrand Boligforening.
  • At koordinere og orientere om bestående og nye fritidsaktiviteter.
  • At stille midler til rådighed for Fritidsforeningens Aktivitets Støtte (FAS).

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Valg til bestyrelsen sker på den årlige generalforsamling.

 

Foreningen påser, at FAS tildeler støtte og lån inden for de rammer, som er gældende i foreningen.

 

Fritidsforeningens Aktivitets Støtte (FAS)

FAS har til formål at yde økonomisk støtte bredt til fritidsaktiviteter for foreningens medlemmer. FAS har tre sektioner i form af Sektion Syd, Sektion Vest og Sektion Nord.

Bestyrelserne vælges ved de årlige afdelingsmøder. Medlemmerne vælges til den sektion, som man geografisk hører under.

  • Boligforeningsafdelingerne 7, 10, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 og 31 hører under Sektion Syd.
  • Boligforeningsafdeling 4 hører under Sektion Vest.
  • Boligforeningsafdelingerne 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18 og 19 hører under Sektion Nord.

De økonomiske midler stilles til rådighed af foreningen efter en forholdsmæssig fordeling, som sker på baggrund af antallet af betalende lejemål i den pågældende sektion.

Hver enkelt sektion har egne bevillingsregler.

Nogle sektioner giver aktivitetsstøtte til afdelingernes sommerfest, julefest, fastelavn og lignende. Nogle sektioner giver støtte i form af kørselstilskud og/eller entrebilletter til aktiviteter og udflugter. Nogle sektioner yder lån til længerevarende forbrugsgoder m.v.

Det er derfor vigtigt, at den enkelte afdeling/aktivitet sætter sig ind i bevillingsreglerne i den sektion, som man hører under.

 

Dokumenter og skemaer: