Æggeskaller, foliebakker og mælkekartoner: Bliv klar til ny affaldssortering

Snart skal du sortere dit affald lidt mere, end du allerede gør. Ligesom nu kan du fremover aflevere flere typer affald sammen.

Et helt nyt affaldssorteringssystem er på vej i din afdeling. Du sorterer allerede dit affald i dag, men fremover skal du sortere dit affald i fem rum. Det betyder, at der kommer nye affaldsbeholdere, dér hvor du normalt afleverer dit affald.

Du kan derfor gøre det nemt for dig selv ved at have fem opbevaringspladser til dit affald indenfor,  og du bestemmer selv, om du vil samle dit affald i poser, kasser, kurve, stofnet eller noget helt femte.

Senere vil du også kunne aflevere farligt affald (f.eks. elpærer og spraydåser) i en ny type beholder tæt på, hvor du bor. Indtil videre skal du skaffe dig af med det, som du plejer.

Der ligger en masse materialer i det affald, vi smider ud i dag, som sagtens kan bruges igen og igen, forklarer konsulent Gunhild Ross fra Kredsløb, som er det selskab, der står bag den nye ordning.

‑ Siden 2017 har vi i Aarhus Kommune sorteret nogle ting fra, men der er stadig meget mere, der kan sorteres, som vi har smidt i restaffald indtil nu, siger hun.

Forsyningsselskabet Kredsløb er i gang med at rulle den nye affaldssortering ud i hele Aarhus Kommune. Det sker, fordi politikerne på Christiansborg tidligere har besluttet, at affaldet skal sorteres i ti forskellige fraktioner.

Som borger kræver det dog ikke ti skraldespande, men i stedet skal man altså sortere sit affald i fem rum og lidt flere affaldstyper i form af madaffald, blød plast, mad- og drikkekartoner, tekstiler og farligt affald.

Madaffald sorteres fra
Ifølge Gunhild Ross fra Kredsløb er nogle af de største forskelle ved den nye ordning, at madaffaldet fremover skal sorteres for sig og afleveres i en pose med knude, at blød plast må blandes sammen med hård plast, at tekstilaffald skal afleveres i en gennemsigtig pose med knude og lægges i samme beholder som pap og papir, og at kartoner fra mad- og drikkevarer skal sorteres sammen med plast.

- Madaffald fylder i dag meget i vores restaffald; det vil vi fremover gerne have sorteret fra, så det kan blive lavet til biogas. Noget andet er mælke- og drikkekartoner, som vi også gerne vil have sorteret, og så gør vi det muligt at komme af med tekstilaffald, siger hun.

Hullede strømper er mange vant til at komme i restaffald. Det får man nu mulighed for at få hentet hjemme hos sig selv, hvorefter det vil blive sendt til genanvendelse.

- Restaffaldet bliver fortsat brugt til at lave strøm og fjernvarme, og det kan du altså hjælpe til med ved at sortere dit affald, siger Gunhild Ross.

Stor opgave venter - men det nytter

Kredsløb anerkender, at det kan være en stor opgave og omvæltning for mange borgere, når de snart skal i gang med den nye ordning.

Men Gunhild Ross understreger, at det virkelig nytter, når vi alle sorterer mere og smider affaldet i de rigtige beholdere, og så er det vigtigt at huske på, at man i fremtiden ikke får mere affald, siger hun:

 - Det skal opdeles lidt mere, som måske kommer til at fylde lidt mere i hjemmet.

Du modtager i den nærmeste fremtid mere informationsmateriale fra Kredsløb i din postkasse, inden de nye skraldespande står klar ved din bopæl. For at hjælpe dig godt i gang udleveres samtidigt poser til madaffald og tekstilaffald. Når de er brugt, skal du selv købe skraldeposer. Du kan bruge helt almindelige affaldsposer.

Læs mere om den nye sortering her og få gode råd: www.kredslob.dk/sorteringsguiden


Hvornår får jeg nye beholdere udenfor?
Søg på din adresse ved at trykke på linket her for at se, hvornår du kan forvente at få nye beholdere ved din afdeling og skal begynde at sortere mere. Du modtager desuden mere informationsmateriale fra Kredsløb i din postkasse i den nærmeste fremtid. 

OBS: Hvis du bruger de nedgravede affaldsbeholdere i midtbyen, kan du ikke slå din adresse op. Se i stedet mere her.

Tips og tricks, når du skal sortere:

  • Madrester rådner og mugner og ødelægger det sorterede affald. Derfor skal du tømme emballagerne og skrabe dem fri for madrester. Men du behøver ikke bruge vand for at rengøre dem.

  • Madaffald, restaffald og tekstilaffald skal afleveres i plasticpose med knude.

  • Glas og metal samt plast, mad- og drikkekartoner må afleveres løst eller i plasticpose uden knude.

  •  Pap og papir må IKKE afleveres i plasticpose.

  •  Plastikposer afleveres i beholderen til plast.


Dette affald kan afleveres sammen:

- Hård plast, blød plast, mad- og drikkekartoner
- Metal og glas
- Papir, pap og tekstilaffald
- Madaffald
- Restaffald

.