Aarhuspolitiker vil stå i spidsen for Brabrand Boligforening

Kristian Würtz, der i dag er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, har sagt ja til at blive administrerende direktør i Brabrand Boligforening.

Som direktør for Brabrand Boligforening kommer Kristian Würtz til at sætte kursen for alle foreningens godt 160 medarbejdere og ledere. Derudover skal han sikre driften og videreudviklingen af foreningen samt opnå resultater i samarbejde med beboerdemokrati, ansatte og eksterne parter.


Ansættelsesudvalget fortæller, at man især har vægtet Kristians visionære tilgang, lokale netværk og grundlæggende indsigt i boligformer og i det boligsociale område. Der venter den kommende direktør mange større projekter i form af renoveringer, nybyggerier, gennemførelse af helhedsplaner og effektivisering af driften. Samlet set venter der udviklings- og renoveringsplaner til en værdi af fire mia. kr., som skal forvaltes over de næste ti år.


”Vi er glade for at kunne offentliggøre, at Kristian Würtz bliver ny direktør i Brabrand Boligforening. Vi har været igennem en grundig ansættelsesproces med kvalificerede kandidater, og til sidst faldt valget på Kristian, da vi har stor tillid til, at han kan fortsætte den positive udvikling og kan gøre en forskel gennem sit engagement og forståelse for involvering og inklusion. Valget faldt også på Kristian, fordi han kender den almene boligsektor, om nogen har politisk tæft og står for de værdier, vi også har i boligforeningen, som vægter plads til mangfoldighed, fællesskaber og samarbejde. Vi glæder os meget til at få Kristian med om bord. Vi har gennem tiden haft flere berøringsflader med ham og ved, hvor dygtig og handlekraftig han er,” udtaler Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening.


Ud over at være Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse har Kristian været rådmand for Magistratsafdelingen for Børn og Unge og rådmand for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Derudover har Kristian i dag flere tillidshverv. Han er blandt andet medlem af Rådet for Socialt Udsatte og næstformand for Regionale Arbejdsmarkedsråd Østjylland.


”Boligforeningernes rolle i en socialt bæredygtig byudvikling og som garant for gode boliger til almindelige mennesker har altid været min store interesse. Som direktør i Brabrand Boligforening får jeg mulighed for at arbejde helt tæt på løsningen af en af de vigtigste opgaver i vores samfund, og jeg er utrolig glad for den tillid, bestyrelsen har vist mig ved at betro mig opgaven. Jeg glæder mig til samarbejdet med beboerdemokrati, medarbejdere og boligforeningens mange samarbejdspartnere,” udtaler Kristian Würtz.

Kristian er opvokset i Åbyhøj og Brabrand, student fra Århus Statsgymnasium, og han blev cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 2009. Efter studiet har han undervist i samfundsfag ved Marselisborg Gymnasium. Kristian kender området, hvor størstedelen af foreningens boliger er placeret, da han privat bor i Aarhus V med sin kone og tre børn. Tilmed har han gennem årene haft en tilknytning til Brabrand Boligforening, idet hans far har boet i boligforeningens afdeling Søvangen i Brabrand.

Kristian Würtz tiltræder stillingen pr. 15. januar 2022.

Yderligere oplysninger:
Keld Albrechtsen, mobil 30812671
Kristian Würtz, mobil 40431213