Aarhus Kollegiet


Kollegium for iværksætteri

Idéen med det nye kollegium er at skabe et iværksætterkollegium, hvor der er stort fokus på rum, der understøtter fællesskaber. Centrum for beboernes dagligdag bliver livet i fælleskøkkenerne og fællesrummene, herunder en række loungeområder. Bebyggelsen opføres i tegl, og ved hovedindgangen er der adgang til et iværksætterområde, hvor der kan opstå møder mellem beboerne og de driftige og kreative kræfter i bydelen og fra det øvrige Aarhus. Det skal være et sted, der indeholder en stemning af storby og en livlig puls. Et sted, hvor der kan skabes og fødes nye spændende idéer og forretningsmodeller.

En afgørende brik i at udvikle Gellerup og Toveshøj til en ny, attraktiv bydel med blandede funktioner er omdannelsen af området ved den nordlige del af Karen Blixens Boulevard op mod Edwin Rahrs Vej og Bazar Vest. Her er tre blokke blevet revet ned for bl.a. at give plads til at huse omkring 400 studerende. Også det tilstødende Hejredalskollegiet bliver revet ned i løbet af 2017. Ud over kollegium bliver der dermed også plads til et nyt kvarter med bl.a. privatejede rækkehuse og et område med kontorbyggerier, hvor blandt andet Brabrand Boligforenings nye administrationsbygning og kommunale kontorer skal placeres. Da der overalt er fokus på at skabe et spændende og funktionelt byliv, vil der alle steder, hvor det er muligt, blive plads til butikker, caféer osv. i gadeplan, og boliger, kontorer osv. ovenpå.

 

Fællesskab, tryghed, åbenhed og hjemlighed

Kollegietiden er for mange en utrolig vigtig oplevelse. Man vælger ikke selv sine naboer, og hvor relationerne, som knyttes på studiet, måske er lidt ensidige og faglige, er man på kollegiet del af et mere sammensat socialt fællesskab. Derfor er sociale fællesskaber også i centrum for projektudviklingen. Målet er et kollegium, der inviterer til uformelle møder og sammenhold. Det er givende for kollegiet og kvarteret, at der sker møder mellem forskellige mennesker og kulturer. Kollegiet skal danne en hjemlig ramme om et trygt og aktivt ungdomsliv. En ramme, der understøtter sociale fællesskaber og samtidig imødekommer den enkeltes behov for privatliv og ro.

Karréstrukturen danner grundlag for det nye GLLRP Kollegium. En struktur, der skaber en umiddelbar genkendelig og stærk identitet for kollegiet. Kollegiet samles om et stort afgrænset fælles gårdrum. Bygningen består af mindre enheder, og der ligger fællesrum spredt rundt i hele bygningen. Facaderne er forskellige, specielt ud mod gaden, så bygningen får en stærk urban karakter, hvor man får forskellige indtryk.

Man møder både iværksætterområdet, forskellige fællesområder, adgang til gårdrummets indre, bænke, bo-enheder og vaskeriet. Den diversitet skaber netop et udtryk for byliv, hvor forskelligheden i særdeleshed giver et spændende forløb.

 

Filer du kan downloade