Beboerrådgivningen 

Alle kan have brug for at tale med en person, som man ikke er i familie med, og som ikke har specielle forventninger til én. Det kan du bruge beboerrådgivningen til. Her kan du altid komme og tale, både om de svære og de mindre svære problemer.

Beboerrådgivningen er et gratis tilbud til beboerne i afdelingen. Beboerrådgivningen kan give dig råd og vejledning i sager, der drejer sig om alt fra skilsmisse, opholdstilladelse, boligstøtte, huslejerestancer til vejledning omkring det offentlige system og sociallovgivningen generelt. Endvidere tilbyder beboerrådgiverne i særlige tilfælde at tage med som bisiddere, fx i forbindelse med læge- og hospitalsbesøg, psykolog, skolemøder og møder med socialforvaltningen. De tilbyder også mægling i fx nabokonflikter. Beboerrådgivningen er desuden et sted, hvor man kan få en fortrolig snak om sorger, glæder, kriser, udfordringer og personlige, familiære og sociale problemer.

Dette er bare eksempler på den hjælp, du kan få. Beboerrådgiveren har tavshedspligt.

Normalt må man som beboer selv medbringe tolk, hvis det er muligt, da beboerrådgivningen ikke har tolke til rådighed.


Beboerrådgivningen sidder i Beboerhuset Laden, Edwin Rahrs Vej 6B
Rådgivningen har åbent uden tidsbestilling på følgende dage:


Tirsdag 10-12

Torsdag 15-17

Fredag lukket 

Hvis du har brug for at komme i kontakt med Beboerrådgivningen uden for disse tidspunkter, kan du ringe for at lave en aftale. Er der ingen på kontoret, kan du indtale en besked på telefonsvareren. Beboerrådgivningen kan også besøge dig i dit hjem, hvis du ønsker det.


Hvad kan jeg hjælpe med?

"Jeg er uddannet socialrådgiver og har været beboerrådgiver i Toveshøj siden januar 2007. Jeg har åben rådgivning to gange om ugen på mit kontor i Tousgaardsladen, Edwin Rahrs Vej 6B, 1. sal.

Jeg kan også komme og besøge dig hjemme, hvis du ønsker det. Jeg har tavshedspligt, når beboerne henter hjælp hos mig. Jeg kan hjælpe med at opstille mulige løsninger på de problemer, beboerne kommer med. Det er altid beboeren selv, der bestemmer hjælpens omfang og vælger den løsning, der er mest rigtig for ham/ hende.

Brug rådgivningen – den er jeres".


Beboerrådgiver

Maryam Fereidanian

mafe@bbbo.dk

Tlf.:  2018 5424