Ordensreglement
Alle boligafdelinger i Brabrand Boligforening har deres eget ordensreglement, som er vedtaget og godkendt på beboermøderne. Det er altid en god ide at læse ordensreglementet igennem, hvis du er i tvivl om, hvad der er aftalt af regler for din afdeling.


Vedligeholdelsesreglement 
Vedligeholdelsesreglementet beskriver, hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig i Brabrand Boligforening. Reglementet beskriver, hvor ofte du skal vedligeholde, hvad du skal vedligeholde, og hvordan  boligen skal se ud, når du flytter ind, samt hvordan reglerne er, når du fraflytter. Afdelingerne i Brabrand Boligforening har forskellige vedligeholdelsesreglementer, som er vedtaget på beboermøderne. 


Råderet
Råderetskataloget handler om, hvordan du som beboer kan indrette din bolig, så den passer bedre til dine ønsker og behov, både inden og uden for boligen. Råderetten er et tilbud, som du kan benytte dig af, når du bor til leje i Brabrand Boligforening.

 

Regnskab og budget
Få et overblik over afdelingens regnskab og budget i oversigten nedenfor.