Ordensreglement

Alle boligafdelinger i Brabrand Boligforening har deres eget ordensreglement, som er vedtaget og godkendt på beboermøderne. Det er altid en god ide at læse ordensreglementet igennem, hvis du er i tvivl om, hvad der er aftalt af regler for din afdeling.


Vedligeholdelsesreglement 

Vedligeholdelsesreglementet beskriver, hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig i Brabrand Boligforening. Reglementet beskriver, hvor ofte du skal vedligeholde, hvad du skal vedligeholde, og hvordan  boligen skal se ud, når du flytter ind, samt hvordan reglerne er, når du fraflytter. Afdelingerne i Brabrand Boligforening har forskellige vedligeholdelsesreglementer, som er vedtaget på beboermøderne. Afdelingen har en A-ordning.

 

Regnskab og budget

Få et overblik over afdelingens regnskab og budget i oversigten nedenfor.