Beboerrådgivningen

Alle kan have brug for at tale med en person, som man ikke er i familie med, og som ikke har specielle forventninger til én. Det kan du bruge beboerrådgivningen til. Her kan du altid komme og tale, både om de svære og de mindre svære problemer.

Beboerrådgivningen er et gratis tilbud til beboerne i afdelingen. Beboerrådgivningen kan give dig råd og vejledning i sager, der drejer sig om alt fra skilsmisse, opholdstilladelse, boligstøtte, huslejerestancer til vejledning omkring det offentlige system og sociallovgivningen generelt. Endvidere tilbyder beboerrådgiverne i særlige tilfælde at tage med som bisiddere, fx i forbindelse med læge- og hospitalsbesøg, psykolog, skolemøder og møder med socialforvaltningen. De tilbyder også mægling i fx nabokonflikter. Beboerrådgivningen er desuden et sted, hvor man kan få en fortrolig snak om sorger, glæder, kriser, udfordringer og personlige, familiære og sociale problemer.

Dette er bare eksempler på den hjælp, du kan få. Beboerrådgiveren har tavshedspligt.

Normalt må man som beboer selv medbringe tolk, hvis det er muligt, da beboerrådgivningen ikke har tolke til rådighed.


Beboerrådgivningen har åbent uden tidsbestilling på følgende dage:

Ingasvej 66
(ved selskabslokalerne)

Tirsdage        kl. 10.00-12.00

Torsdage       kl. 15.00-17.30

Hvis du har brug for at komme i kontakt med Beboerrådgivningen uden for disse tidspunkter, kan du ringe for at lave en aftale. Er der ingen på kontoret, kan du indtale en besked på telefonsvareren. Beboerrådgivningen kan også besøge dig i dit hjem, hvis du ønsker det.

 

Beboerrådgiver Jens Høgh

Ingasvej 66
(ved selskabslokalet)

Mobil: 6128 2126

Email: jeho@bbbo.dk